NEC và Summit Energy tham gia thị trường/cung cấp điều chỉnh cung cầu lên tới 7.500 kilowatt

NEC và Summit Energy tham gia thị trường/cung cấp điều chỉnh cung cầu lên tới 7.500 kilowatt

    NEC và Summit Energy (Chiyoda-ku, Tokyo, Chủ tịch Masashi Kobayashi), một công ty điện lực mới liên kết với Sumitomo Corporation, đã thông báo vào ngày 22 rằng họ đã tham gia thị trường điều chỉnh cung cầu điện. Công suất lên tới 7.500 kilowatt thiết bị phát nhiệt điện từ Summit Mihama Power (Thành phố Chiba, chủ tịch: Kazushi Matsunoki), một công ty con của Summit Energy, sẽ được cung cấp ra thị trường. NEC sẽ chịu trách nhiệm quản lý các tài nguyên phát điện thông qua đám mây tổng hợp tài nguyên (RA) của riêng mình, sẽ được triển khai từ năm 2021. Cho đến thời điểm hiện tại, RA Cloud đang xử lý các nguồn tài nguyên, chủ yếu là pin lưu trữ, nhưng công ty đặt mục tiêu mở rộng ứng dụng sang các nguồn điện thông thường có công suất lớn và mở rộng hoạt động kinh doanh.


     

    Zalo
    Hotline