[Năng lượng thế giới] Ý / Khả năng bỏ năng lượng hạt nhân, đa số người dân ủng hộ hồi sinh

[Năng lượng thế giới] Ý / Khả năng bỏ năng lượng hạt nhân, đa số người dân ủng hộ hồi sinh

    ◇Hạ viện thông qua đề nghị
     Vào ngày 9, Hạ viện của Quốc hội Ý đã thông qua đề nghị xác định năng lượng hạt nhân là năng lượng sạch và buộc chính phủ phải đưa nó vào hỗn hợp năng lượng. Chúng tôi đã đẩy nhanh quá trình khử cacbon và đã thực hiện một bước hướng tới việc quay trở lại sử dụng năng lượng hạt nhân để đạt được mức phát thải bằng 0 vào năm 2050. Trong tương lai, nếu đề xuất được Thượng viện thông qua, chính phủ dự kiến ​​sẽ liên hệ với Pháp và các quốc gia thúc đẩy hạt nhân khác để đánh giá cách sử dụng năng lượng hạt nhân theo hướng khử cacbon. Trong số G7 (bảy quốc gia công nghiệp hóa), chính phủ Ý, quốc gia đang ủng hộ việc loại bỏ dần năng lượng hạt nhân cùng với Đức, có thể trải qua một sự thay đổi lớn trong chính sách hạt nhân của mình.

    Zalo
    Hotline