Nam giới nghỉ chăm sóc con vượt quá mức trung bình toàn quốc / Khảo sát thành viên Kankeiren

Nam giới nghỉ chăm sóc con vượt quá mức trung bình toàn quốc / Khảo sát thành viên Kankeiren

    Liên đoàn kinh tế Kansai (Chủ tịch: Masayoshi Matsumoto, Chủ tịch Sumitomo Electric Industries) đã tiến hành một cuộc khảo sát với các công ty thành viên về các sáng kiến ​​"Đa dạng & Hòa nhập" (D&I) nhằm công nhận sự đa dạng. Kết quả được công bố vào ngày 8 . Tỷ lệ nam giới nghỉ chăm con là 32,6% (tăng 8,7 điểm so với năm trước), cao hơn mức trung bình cả nước là 17,1%. Trong số các công ty có từ 3.000 lao động trở lên, tỷ lệ này vượt quá 50% ở cả ngành sản xuất và phi sản xuất.

    Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 29 tháng 9. Trong số 1.120 công ty thành viên, có 225 công ty phản hồi.

    Zalo
    Hotline