Mua đảm trách chất bán dẫn, quặng sắt và lúa mì

Mua đảm trách chất bán dẫn, quặng sắt và lúa mì

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Mua đảm trách chất bán dẫn, quặng sắt và lúa mì

  Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ sẽ tạm thời mua hàng tồn kho của công ty và bắt đầu một dịch vụ để giảm gánh nặng tài chính. Các công ty mua lại hàng tồn kho khi cần thiết, theo các điều kiện định trước. Các công ty sẽ không còn phải giữ hàng tồn kho trong thời gian dài và sẽ có thể sử dụng tiền của họ một cách hiệu quả. Quy mô hàng tồn kho trong nước được cho là khoảng 120 nghìn tỷ yên, và nó có khả năng thu hút sự chú ý như một phương tiện huy động vốn mới.

  Khi chuỗi cung ứng tiếp tục bị gián đoạn, ngày càng có nhiều công ty muốn đảm bảo một lượng lớn chất bán dẫn và các sản phẩm khác. Tuy nhiên, nếu lượng hàng tồn kho được nắm giữ quá mức, dòng tiền sẽ bị thắt chặt hơn và hiệu quả quản lý sẽ kém đi.

  Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ sẽ thành lập một công ty mới, "MUFG Trading," sẽ là người mua hàng tồn kho thuộc sở hữu hoàn toàn và sẽ bắt đầu một dịch vụ mới. Đầu tiên, các công ty ký hợp đồng mua sắm với người bán nguyên vật liệu. Công ty mới sẽ thay mặt công ty sở hữu hàng tồn kho và bán lại khi công ty cần. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán lại của hàng tồn kho là lợi nhuận của công ty mới.
  Nó dự kiến ​​sẽ mua một loạt các hàng tồn kho tập trung vào chất bán dẫn, quặng sắt, lúa mì và ngô. Nếu các giao dịch sử dụng công ty mới được các tập đoàn kiểm toán chấp thuận, các công ty sẽ có thể tách hàng tồn kho khỏi tài sản và đảm bảo hàng tồn kho trong khi giảm gánh nặng tài chính. Mitsubishi UFJ có kế hoạch thực hiện một giao dịch trị giá khoảng 500 tỷ yên trong một vài năm.

  Phương thức huy động vốn này được gọi là "tài trợ hàng tồn kho" và được Citibank của Hoa Kỳ và Macquarie của Úc xử lý ở nước ngoài. Tại Nhật Bản, Đạo luật Ngân hàng sửa đổi, có hiệu lực vào mùa thu năm ngoái, đã tạo điều kiện cho một công ty con của ngân hàng nắm giữ hàng tồn kho của các đối tác kinh doanh của mình.

  Mặc dù nó được xử lý bởi một số công ty cho thuê ở Nhật Bản, nó vẫn chưa phát triển với quy mô thị trường lớn. Với sự gia nhập của các ngân hàng lớn, việc đa dạng hóa nguồn tài chính sử dụng hàng tồn kho của doanh nghiệp có khả năng lan rộng.

  Zalo
  Hotline