Một trong những cánh đồng năng lượng gió ngoài khơi lớn nhất Nhật Bản bắt đầu hoạt động công nghiệp ở Vịnh Ishikari, Hokkaido | NHK

Một trong những cánh đồng năng lượng gió ngoài khơi lớn nhất Nhật Bản bắt đầu hoạt động công nghiệp ở Vịnh Ishikari, Hokkaido | NHK

    Một trong những cánh đồng năng lượng gió ngoài khơi lớn nhất Nhật Bản bắt đầu hoạt động công nghiệp ở Vịnh Ishikari, Hokkaido | NHK

    One of Japan’s largest offshore wind power plants begins commercial operation in Ishikari Bay, Hokkaido | NHK

    Zalo
    Hotline