Một nhà máy thí điểm hydro xanh mở cửa ở Rio de Janeiro

Một nhà máy thí điểm hydro xanh mở cửa ở Rio de Janeiro

  Được coi là nhiên liệu của tương lai, hydro xanh đang thu hút sự quan tâm ngày càng tăng trên toàn cầu, đặc biệt là ở Brazil. 

  Giày sneaker và

  Quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh nổi bật vì có đủ điều kiện để sản xuất GH2 và do đó có tiềm năng giảm lượng khí thải nhà kính toàn cầu. 

  Một nhà máy thí điểm mới được mở tại Rio de Janeiro nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất nguồn năng lượng bền vững nhất thế giới. 

  Zalo
  Hotline