MOEJ đã chọn một dự án cho "Dự án FY2022 để Tăng tốc Thực hiện Xã hội và Phổ biến Các thành phần (GaN) và Vật liệu (CNF) để Hiện thực hóa Giảm Phát thải CO2 Sáng tạo"

MOEJ đã chọn một dự án cho "Dự án FY2022 để Tăng tốc Thực hiện Xã hội và Phổ biến Các thành phần (GaN) và Vật liệu (CNF) để Hiện thực hóa Giảm Phát thải CO2 Sáng tạo"

  MOEJ đã chọn một dự án cho "Dự án FY2022 để Tăng tốc Thực hiện Xã hội và Phổ biến Các thành phần (GaN) và Vật liệu (CNF) để Hiện thực hóa Giảm Phát thải CO2 Sáng tạo"
  Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) đã chọn một dự án từ các ứng dụng cho "Dự án FY2022 về Tăng tốc Thực hiện Xã hội và Phổ biến Các thành phần (GaN) và Vật liệu (CNF) để Hiện thực hóa Giảm phát thải CO2."

  1. Đề cương dự án

  MOEJ đã và đang nghiên cứu việc phát triển các thành phần và vật liệu (gali nitride [GaN], sợi nano xenlulo [CNF]) để đưa vào sử dụng thực tế và thương mại hóa nhằm thực hiện giảm phát thải CO2 sáng tạo. Vì các thành phần và vật liệu này có thể thực hiện giảm phát thải CO2 sáng tạo hơn so với các sản phẩm sử dụng các thành phần và vật liệu thông thường, nên cần phải đẩy nhanh việc thực hiện và phổ biến xã hội của chúng để đạt được mức giảm phát thải CO2 trên thực tế. Trong khi các công nghệ vật liệu mới, chẳng hạn như GaN và CNF, có tiềm năng được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ô tô, đường sắt và thiết bị tiêu dùng (ví dụ: thiết bị điện gia dụng), những thách thức vẫn còn trong việc đánh giá và cải thiện hoạt động của chúng và giảm chi phí, đòi hỏi những nỗ lực phát triển và trình diễn hơn nữa. Trong hoàn cảnh đó, các rào cản là rất cao và không đủ khuyến khích để khu vực tư nhân tự thương mại hóa các công nghệ này. Do đó, Dự án này nhằm mục đích sử dụng các thành phần và vật liệu có hiệu suất giảm phát thải CO2 cao, phát triển công nghệ giảm chi phí sử dụng các thành phần và vật liệu đó trong sản phẩm và xác nhận các biện pháp an toàn, tin cậy, tiết kiệm năng lượng và cải tiến chất lượng của chúng. Hơn nữa, nó sẽ hỗ trợ và thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hành sử dụng các thành phần và vật liệu sáng tạo trong các sản phẩm để sản xuất hàng loạt, qua đó góp phần đạt được mức 0 ròng vào năm 2050.

  2. Lựa chọn

  Thời gian áp dụng: 24 tháng 1 đến 5 giờ chiều, ngày 14 tháng 2 năm 2022

  Dự án được chọn: 1 dự án

  Dự án đã chọn

  Người đại diện tham gia

  Đối tác tham gia

  Tên dự án

  Tổng công ty Panasonic

  Đại học Osaka

  Công ty TNHH TOYODA GOSEI

  Đại học Nagoya

  Phát triển và xác minh bộ biến tần hiệu suất cao sử dụng tấm GaN điện trở cực thấp

  * Ở trên là thông tin tại thời điểm lựa chọn, có thể thay đổi dựa trên hướng dẫn của Ủy ban sàng lọc.

  Zalo
  Hotline