MOE Nhật Bản lựa chọn các dự án trợ cấp cho "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 cho hệ thống tuần hoàn tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon" (Vòng thứ hai)

MOE Nhật Bản lựa chọn các dự án trợ cấp cho "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 cho hệ thống tuần hoàn tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon" (Vòng thứ hai)

  MOE Nhật Bản lựa chọn các dự án trợ cấp cho "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 cho hệ thống tuần hoàn tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon" (Vòng thứ hai)
  Bộ Môi trường (MOE) Nhật Bản đã quyết định cải cách việc sử dụng nhựa thông thường nhằm đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống tái chế tài nguyên góp phần tạo ra một xã hội khử cacbon.

  Trong Chương trình này, MOE Nhật Bản thực hiện các dự án trình diễn cần thiết để giải quyết các thách thức kỹ thuật và đạt được mục tiêu thương mại hóa bằng cách phát triển các vật liệu thay thế nhựa có nguồn gốc từ tài nguyên hóa thạch và nâng cấp công nghệ và hệ thống tái chế nhựa.

  Đối với Chương trình FY2022, MOE Nhật Bản đã kêu gọi nộp đơn cho các dự án được trợ cấp từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2022.

  Kết quả của việc sàng lọc sơ bộ dựa trên hồ sơ đăng ký và sự xem xét của Ủy ban Đánh giá và Đánh giá gồm các chuyên gia, MOE Nhật Bản đã lựa chọn các dự án nêu dưới đây.

  Đề cương của "Dự án trình diễn năm tài chính 2022 cho một hệ thống tuần hoàn tài nguyên nhựa hướng tới một xã hội khử cacbon"
  MOE Nhật Bản đã quyết định cải cách việc sử dụng nhựa thông thường nhằm đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống tái chế tài nguyên nhựa góp phần tạo ra một xã hội các-bon thấp và một nền kinh tế vòng tròn. Để đạt được mục tiêu này, MOE Nhật Bản đã và đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nhựa sinh học, v.v. có nguồn gốc từ tài nguyên tái tạo thay thế nhựa có nguồn gốc từ tài nguyên hóa thạch.

  Ngoài ra, MOE Nhật Bản còn thực hiện các dự án sau với mục đích giảm phát thải CO2 từ năng lượng trong toàn bộ hệ thống tái chế tài nguyên nhựa bằng cách nâng cấp công nghệ và hệ thống tái chế đối với các vật liệu nhựa khó tái chế.

  (i) Các dự án trình diễn để chuyển đổi sang nhựa sinh học tiết kiệm CO2 (tài nguyên tái tạo) thay thế nhựa có nguồn gốc hóa thạch và để thực hiện chúng cho xã hội
  (ii) Các dự án trình diễn thiết lập quy trình tái chế nhựa và giảm phát thải CO2

  Kết quả tuyển chọn
  Theo Chương trình này, MOE Nhật Bản đã nhận được 7 đơn đăng ký, và kết quả của quá trình sàng lọc sơ bộ các hồ sơ đăng ký và xem xét của Ủy ban Đánh giá và Xem xét gồm các chuyên gia, đã chọn ra 1 dự án thay thế và 2 dự án tái chế như hình dưới đây.

  (i) Các dự án trình diễn chuyển đổi sang nhựa sinh học tiết kiệm CO2 (tài nguyên tái tạo) thay thế nhựa có nguồn gốc hóa thạch và để thực hiện chúng cho xã hội

  Tên pháp nhân: KONNO Co., Ltd.
  Tên dự án: Giảm phát thải CO2 thông qua phổ biến màng phủ phân hủy sinh học cho nông nghiệp

  (ii) Các dự án trình diễn thiết lập quy trình tái chế nhựa và giảm phát thải CO2

  Tên pháp nhân: SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
  Tên dự án: Nghiên cứu tái chế màng xen kẽ đã qua sử dụng làm kính dán nhiều lớp và ứng dụng màng tái chế làm thành phần xe cộ và tòa nhà

  Tên đơn vị: Hợp tác xã Thủy sản Tachiura
  Tên dự án: Dự án trình diễn tái chế nhựa polyethylene terephthalate (PET) và giảm phát thải CO2 bằng cách thiết lập hệ thống rửa lưới đánh cá PET

  Zalo
  Hotline