Mở rộng các trung tâm năng lượng của Scotland

Mở rộng các trung tâm năng lượng của Scotland

  Báo cáo Energy Hubs – Fill the Backbone của thành viên Hydrogen Scotland Net Zero Technology Centre nêu bật cơ hội mới nổi để xuất khẩu hydro xanh từ Scotland vào thị trường hydro đang mở rộng ở Châu Âu. Mô hình kinh tế chỉ ra rằng một Energy Hub quy mô 10 GW ở Scotland sản xuất hydro xanh từ gió ngoài khơi nổi có thể sản xuất hydro với giá 3,90 bảng Anh/kg. Để tận dụng cơ hội này, Scotland sẽ cần phát triển các Energy Hub chiến lược kịp thời để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này.

  Báo cáo Trung tâm Năng lượng NZTC

  Báo cáo này nhận thấy rằng chìa khóa để thiết lập một nền kinh tế hydro thịnh vượng ở Scotland là sự phát triển của các Trung tâm năng lượng. Một Trung tâm năng lượng là một vị trí địa lý cụ thể sẽ lưu trữ tất cả các cơ sở cần thiết cho việc sản xuất hydro và các dẫn xuất hydro quy mô lớn như nhiên liệu điện tử. Báo cáo tập trung vào cách tối ưu hóa hiệu quả và khả năng kinh tế của các trung tâm năng lượng Scotland, bao gồm các cơ hội do nhiên liệu thay thế, nhập khẩu CO2 và các sản phẩm phụ mang lại.

  Đánh giá vị trí xác định Cromarty, Shetland, Aberdeen & North-East và Orkney là những địa điểm tối ưu để sản xuất hydro xanh. Một cuộc sàng lọc sơ bộ đã được thực hiện để chọn ra năm Trung tâm năng lượng để phân tích chi tiết hơn về năng lực sản xuất năng lượng tái tạo hiện tại, tương lai đã lên kế hoạch và tiềm năng cho mỗi một trong năm trung tâm đã chọn. Kết quả nghiên cứu tóm tắt năng lực sản xuất có thể có cho mỗi địa điểm Trung tâm năng lượng được mô tả trong hình bên dưới.

  Công suất phát điện cho mỗi Trung tâm năng lượng (nguồn hình ảnh NZTC)

  Công suất phát điện cho mỗi Trung tâm năng lượng (nguồn hình ảnh NZTC)

  Với nhu cầu điện của Scotland chủ yếu được đáp ứng bằng công suất tái tạo hiện đang được lắp đặt, có cơ hội sử dụng công suất tái tạo trong tương lai (đã lên kế hoạch và tiềm năng) cho các mục đích thay thế, chẳng hạn như sản xuất hydro. Phân tích đã thiết lập công suất phát điện trong tương lai (đã lên kế hoạch và tiềm năng) cho mỗi vectơ năng lượng tại mỗi trong năm trung tâm. Để tránh tính trùng lặp, các nguồn năng lượng trong một khu vực nhất định đã được phân bổ riêng cho từng địa điểm trung tâm. Kết quả chỉ ra rằng nếu toàn bộ công suất phát điện trong tương lai theo kế hoạch cho các khu vực do năm trung tâm năng lượng bao phủ được thực hiện, thì điều này có thể có nghĩa là thặng dư hàng năm là 160 TWh. Việc thực hiện năng lượng tái tạo từ các nguồn được phân loại là "tiềm năng" sẽ bổ sung thêm 150 TWh vào tổng số. Công suất gia tăng hàng năm này được thể hiện trong hình bên dưới.

  Giày sneaker và

  Công suất phát điện hàng năm gia tăng cho năm địa điểm của Energy Hub (tín dụng hình ảnh NZTC)

  Dự án Energy Hubs này dựa trên những phát hiện của báo cáo dự án Hydrogen Backbone Link của NZTC được công bố vào tháng 8 năm 2023, báo cáo này chứng minh tính khả thi của việc xuất khẩu 0,9 triệu tấn hydro mỗi năm từ Scotland sang châu Âu thông qua đường ống hydro chuyên dụng mới có công suất 10GW. Dự án Energy Hub đánh giá tiềm năng sử dụng nguồn tài nguyên gió ngoài khơi của Scotland để sản xuất hydro carbon thấp quy mô GW nhằm cung cấp nhu cầu theo đề xuất của Hydrogen Backbone Link (HBL).

  Giai đoạn một của dự án Energy Hubs do chính phủ Scotland tài trợ này cũng đưa ra các khuyến nghị để đạt được tham vọng này. Dự án xem xét cơ sở hạ tầng, đầu tư dài hạn và các cải tiến công nghệ cần thiết để thiết lập các trung tâm năng lượng hiệu quả và khả thi về mặt thương mại trên khắp Scotland. Các khuyến nghị chính bao gồm:

  • Đầu tư nhanh chóng hướng đến các công nghệ và quy trình sản xuất thế hệ tiếp theo để đẩy nhanh điện gió ngoài khơi
  • Những cải tiến trong công nghệ điện phân giúp nâng cao hiệu quả sản xuất hydro đồng thời giảm chi phí hệ thống
  • Phát triển các cơ sở lưu trữ năng lượng hiệu quả cao với công suất GWh
  • Tối ưu hóa việc tích hợp các vectơ năng lượng trong các Trung tâm năng lượng, cùng với việc khám phá thêm các cơ hội trong nhiên liệu thay thế và các sản phẩm phụ

  Nguồn cung cấp điện có khả năng cho hydro quy mô nhiều gigawatt hoặc e-fuel Energy Hub là gió nổi. Chi phí điện từ gió nổi sẽ có tác động đáng kể đến khả năng thương mại của hydro được sản xuất tại Energy Hub. Mô hình kinh tế chỉ ra rằng một Energy Hub quy mô 10 GW sản xuất hydro xanh từ gió nổi ngoài khơi có thể sản xuất hydro với giá 3,90 bảng Anh/kg. Tổng CAPEX cho một dự án phát triển (bao gồm cả trang trại gió và các cơ sở sản xuất hydro) ước tính là 30,2 tỷ bảng Anh và sẽ sản xuất hơn 0,9 Mtpa hydro xanh. Mô hình này sử dụng chi phí dự báo cho cuối những năm 2030 và dự đoán rằng chi phí điện từ gió nổi sẽ giảm theo thời gian khi công nghệ phát triển.

  Dự án Energy Hubs được dành riêng để thúc đẩy khái niệm Energy Hub bằng cách giải quyết các câu hỏi cơ bản nảy sinh khi xem xét cách thiết lập sản xuất hydro quy mô lớn ở Scotland. Dự án Energy Hubs là một trong bảy dự án được thực hiện thông qua Chương trình chuyển đổi công nghệ Net Zero (NZTTP) của NZTC, được trao 16,7 triệu bảng Anh từ Quỹ chuyển đổi năng lượng (ETF) của Chính phủ Scotland. Dự án Energy Hub được tài trợ trong thời gian ba năm và sẽ kết thúc vào tháng 11 năm 2025.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline