Mitsubishi mua 20% cổ phần của Năng lượng Châu Âu với giá 700 triệu euro

Mitsubishi mua 20% cổ phần của Năng lượng Châu Âu với giá 700 triệu euro

  Phó giám đốc điều hành của Mitsubishi HC Capital, Keiro Tamate, sẽ tham gia ban giám đốc Năng lượng Châu Âu.

  Giày sneaker và

  Năng lượng Châu Âu sẽ nâng cao tiềm năng tăng trưởng của mình với số tiền thu được từ giao dịch. Tín dụng: Năng lượng Châu Âu.

  Mitsubishi HC Capital có trụ sở tại Nhật Bản đã mua 20% cổ phần của nhà phát triển năng lượng tái tạo European Energy của Đan Mạch với giá 700 triệu euro (744,5 triệu USD).

  Mitsubishi HC Capital đã mua 72,38 triệu cổ phiếu mới, mỗi cổ phiếu có giá trị danh nghĩa là DKr1 (0,13 €).

  Nó cũng mua thêm 2,8 triệu cổ phiếu từ ba cổ đông chính của European Energy.

  Mitsubishi HC Capital đã thực hiện đầu tư chiến lược thông qua công ty con MHC Energy Europe của Đan Mạch.

  Phó giám đốc điều hành của Mitsubishi HC Capital Keiro Tamate sẽ tham gia ban giám đốc Năng lượng Châu Âu.

  Chủ tịch Hội đồng quản trị Jens Due Olsen tuyên bố: “Quan hệ đối tác chiến lược với Mitsubishi HC Capital sẽ tăng gấp ba lần vốn sở hữu của European Energy, cho phép European Energy nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh. Sự hiện diện quốc tế và tư duy chiến lược của Mitsubishi HC Capital sẽ có giá trị vô giá trên hành trình tăng trưởng mà Năng lượng Châu Âu hiện đang thực hiện.”

  Giám đốc điều hành Mitsubishi HC Capital kiêm người đứng đầu bộ phận kinh doanh năng lượng và môi trường, Takuji Naruse cho biết: “Năng lượng Châu Âu có tiềm năng tăng trưởng đáng kể và chúng tôi rất vui mừng được đóng góp chuyên môn và kiến ​​thức của mình cho công ty trong chương mới”.

  Giao dịch được công bố lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2024. Mitsubishi HC Capital hiện là cổ đông lớn thứ hai của European Energy.

  Năng lượng Châu Âu hoạt động tại 28 quốc gia, với 3GW phát triển năng lượng tái tạo và đường ống vượt quá 60GW, chủ yếu ở Châu Âu.

  Công ty cũng hoạt động tích cực trong các công nghệ chuyển đổi năng lượng sang X, sản xuất các giải pháp năng lượng xanh như metanol điện tử và hydro xanh từ các nguồn tái tạo.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:     https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:     https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline