Mitsubishi Heavy Industries có kế hoạch đầu tư 300 tỷ yên vào tăng trưởng và vạch ra kế hoạch trung hạn tiếp theo

Mitsubishi Heavy Industries có kế hoạch đầu tư 300 tỷ yên vào tăng trưởng và vạch ra kế hoạch trung hạn tiếp theo

    Tại cuộc họp về kết quả tài chính vào ngày 6, Chủ tịch Mitsubishi Heavy Industries Kiyotsugu Izumisawa cho biết về kế hoạch kinh doanh trung hạn mới hiện đang được xây dựng, bao gồm ba năm bắt đầu từ năm tài chính 2024, ``Chúng tôi đang xem xét kế hoạch đầu tư vào tăng trưởng 300 tỷ yên.” “Có đấy,” anh nói. Hãy ghi nhớ các khoản đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, cơ sở trình diễn, phát triển dự án, v.v. Khoản này sẽ tách biệt với chi phí R&D và vốn đầu tư hiện tại. Theo kế hoạch trung hạn hiện tại, 300 tỷ yên bổ sung sẽ được bổ sung vào đầu tư vào lĩnh vực này.

    Tổng thống Izumisawa
     

    Zalo
    Hotline