May Mobility, nhà cung cấp công nghệ tự lái của Hoa Kỳ, thành lập công ty con của Nhật Bản tại Tokyo và phát triển hoạt động kinh doanh

May Mobility, nhà cung cấp công nghệ tự lái của Hoa Kỳ, thành lập công ty con của Nhật Bản tại Tokyo và phát triển hoạt động kinh doanh

  May Mobility, nhà cung cấp công nghệ tự lái của Hoa Kỳ, thành lập công ty con của Nhật Bản tại Tokyo và phát triển hoạt động kinh doanh


  May Mobility cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm tự lái và dịch vụ tự lái dựa trên chuyên môn được tích lũy thông qua việc phát triển lái xe tự trị trong hơn 15 năm.
  May Mobility đặt mục tiêu hiện thực hóa một xã hội di động an toàn hơn, xanh hơn và dễ tiếp cận hơn thông qua việc triển khai xã hội công nghệ lái xe tự hành tập trung vào hệ thống MPDM (Ra quyết định đa chính sách) độc quyền của mình.

  Công ty được thành lập vào năm 2017 bởi các thành viên của Nhóm phương tiện rô-bốt tự hành tại Đại học Michigan ở Hoa Kỳ. Đến nay, công ty đã cung cấp hơn 300.000 dịch vụ đưa đón tự lái (chuyến xe) tại chín thành phố của Hoa Kỳ và là công ty hàng đầu trong ngành về công nghệ tự lái và dịch vụ đưa đón tự lái.

  Vào tháng 2 năm 2021, May Mobility Japan, GK được thành lập tại Shinjuku-ku, Tokyo và đã tiến hành thử nghiệm trình diễn ở tỉnh Hiroshima, nhằm mục đích thực hiện xã hội với sự hợp tác của các công ty và chính quyền địa phương.

  Trung tâm hỗ trợ kinh doanh Nhật Bản (IBSC) của JETRO đã tư vấn (lao động) và sắp xếp các cuộc họp với chính quyền địa phương để phát triển kinh doanh của công ty tại Nhật Bản.

  Zalo
  Hotline