Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng Yamanashi Chuo đã tăng 54% từ tháng 4 đến tháng 9

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng Yamanashi Chuo đã tăng 54% từ tháng 4 đến tháng 9

  Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng Yamanashi Chuo đã tăng 54% từ tháng 4 đến tháng 9

  Norihiko Tanaka, giám đốc điều hành của Ngân hàng Yamanashi Chuo, giải thích về kết quả tài chính (11, thành phố Kofu)


  Ngân hàng Trung ương Yamanashi đã công bố vào ngày 11 rằng kết quả tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2022 cho thấy thu nhập ròng là 2,9 tỷ yên, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh chính (không bao gồm lãi và lỗ do hủy bỏ ủy thác đầu tư), cho biết lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng, đã tăng 54% lên 5,6 tỷ yên. Giám đốc điều hành Norihiko Tanaka cho biết, "Liên minh kinh doanh toàn diện với Ngân hàng Shizuoka đã góp phần làm tăng lãi suất cho các khoản vay của doanh nghiệp."


  Thu nhập thông thường hợp nhất, tương ứng với doanh số bán hàng, tăng 23% lên 28,9 tỷ yên, và lợi nhuận thông thường tăng 64% lên 4,4 tỷ yên. Ngoài sự gia tăng nguồn tài chính có cấu trúc thông qua sự hợp tác với Ngân hàng Shizuoka, lãi suất cho các khoản vay tăng do đầu tư vốn mạnh mẽ của các công ty liên quan đến chất bán dẫn trong tỉnh. Việc đảo chiều tỷ lệ nắm giữ trái phiếu cũng góp phần làm tăng lợi nhuận.

  Dư nợ cuối tháng 9 là 2.140,5 tỷ yên, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số dư tiền gửi cũng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,5187 nghìn tỷ yên do tiền gửi cá nhân và doanh nghiệp tăng.

  Dự báo thu nhập hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2011 không thay đổi so với thông báo trước đó vào tháng 5, với thu nhập ròng tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,3 tỷ yên. Thu nhập bình thường đã được điều chỉnh giảm từ mức dự báo trước đó là 6,7 tỷ yên xuống 6,5 tỷ yên, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, do chi phí cấp vốn bằng ngoại tệ và chi phí tín dụng dự kiến ​​sẽ tăng do lãi suất Mỹ tăng và các yếu tố khác.

  Zalo
  Hotline