Lò đốt chất thải, được chứng nhận bởi các quy tắc của EU do các tổ chức môi trường Nhật Bản thúc đẩy

Lò đốt chất thải, được chứng nhận bởi các quy tắc của EU do các tổ chức môi trường Nhật Bản thúc đẩy

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Lò đốt chất thải, được chứng nhận bởi các quy tắc của EU do các tổ chức môi trường Nhật Bản thúc đẩy

  Liên minh châu Âu (EU) đang trong quá trình xây dựng "hệ thống phân loại của EU" nhằm xác định các doanh nghiệp bền vững về môi trường. Với mục đích làm rõ định nghĩa "xanh", thân thiện với môi trường và thu hút tài trợ, tùy theo nội dung, nó có thể có tác dụng chống lại Nhật Bản. Trung tâm Y tế Môi trường Nhật Bản đã thành lập một nhóm nghiên cứu để đưa việc sử dụng lò đốt mà Nhật Bản có thế mạnh về xử lý chất thải, vào phân loại học của EU, và sẽ hợp tác với các nhóm công nghiệp châu Âu. Chúng tôi đã hỏi Hideki Minamikawa, giám đốc trung tâm và thư ký Bộ Môi trường, về những nỗ lực của anh ấy.


  Minamikawa Hideki tốt nghiệp Đại học Kinh tế Nagoya. Gia nhập Cơ quan Môi trường cũ năm 1974. Sau khi làm Tổng Thư ký Bộ Môi trường và Phó Vụ trưởng Môi trường Toàn cầu, ông giữ chức Thứ trưởng Hành chính từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 7 năm 2013. Anh ấy đã ở vị trí hiện tại của mình từ năm 2014. Ông cũng là thành viên quốc tế của Ủy ban Hợp tác Môi trường Trung Quốc. Ông cũng viết "Giới thiệu về Quản lý Chất thải". Sinh ra ở quận Mie, năm nay 72 tuổi.
  --Xin cho chúng tôi biết mục đích của các hoạt động nhằm đưa việc sử dụng lò đốt chất thải vào phân loại học của EU.

  "Trong lĩnh vực môi trường, nếu EU đặt ra một tiêu chuẩn, có lo ngại rằng tiêu chuẩn đó sẽ trở thành tiêu chuẩn toàn cầu. Cơ chế phân loại của EU có sáu mục tiêu về môi trường và một doanh nghiệp đóng góp vào một hoặc nhiều và không có tác động tiêu cực đáng kể đến một số khác được định nghĩa là màu xanh lá cây. Việc xử lý chất thải hiện chưa được quyết định, nhưng nó có thể được đưa vào phần "chuyển đổi sang nền kinh tế vòng tròn". "

  "Nhật Bản có công nghệ lò đốt tuyệt vời và hiệu suất cao trong phát điện sử dụng chất thải. Các công ty Nhật Bản như Hitachi Shipbuilding cũng đang phát triển các hoạt động kinh doanh liên quan đến lò đốt ở châu Âu. Nếu nó được công nhận là xanh trong phân loại của EU, điều này sẽ dẫn đến việc xuất khẩu lò đốt các cơ sở từ Nhật Bản và việc mở rộng các hoạt động kinh doanh ở châu Âu của các công ty Nhật Bản. "

  ――Có phải việc xử lý chất thải của Châu Âu không tập trung vào việc tái chế?

  "Đúng là chúng tôi rất nhiệt tình với việc tái chế, nhưng trên thực tế, đốt rác (Waste-to-Energy = WtE) liên quan đến sản xuất điện và sử dụng nhiệt cũng đang tăng lên nhanh chóng. Tỷ lệ trung bình của 28 quốc gia ở Anh và các nước thành viên EU là 29 vào năm 2020. Tiếp theo là tái chế% và 30%. Đến năm 2010, tỷ lệ này lần lượt là 18% và 26%. Số lượng bãi chôn lấp ban đầu là cao đã giảm và nó đang chuyển sang WtE. "

  "Việc sử dụng lò đốt đang lan rộng ở Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hơn nữa, ở các nước mới nổi," bán phá giá lộ thiên "chủ yếu được thực hiện bằng cách đơn giản là đổ thải mà không qua xử lý, nhưng nhu cầu về lò đốt cao do các vấn đề vệ sinh."

  ――Tại sao việc sử dụng ngày càng lan rộng?

  "Có 3 lý do. Một là vấn đề xử lý hợp vệ sinh. Rác thải y tế cũng đã có nguy cơ gây bệnh truyền nhiễm nên chúng tôi đã chuyển từ chôn lấp sang lò đốt. Thứ hai, có thể sẽ ít bãi chôn lấp hơn".

  "Cuối cùng, có một biện pháp chống lại sự nóng lên toàn cầu. Nếu bạn đốt nó, nó sẽ thải ra khí nhà kính, vì vậy nó thường được coi là một điểm trừ, nhưng nếu bạn thu hồi chất thải thực phẩm, lượng khí methane tạo ra. Methane gấp khoảng 25 lần carbon điôxít (CO2). Nó có hiệu ứng nhà kính. Tác động tiêu cực của việc chôn lấp là rất lớn. "

  "Lượng phát thải khí nhà kính từ lò đốt rác thải thông thường ở Nhật Bản là 1,03 triệu tấn CO2. Theo ước tính của chúng tôi, nếu chôn lấp mà không đốt thì sẽ gấp 2,5 lần kể cả phương pháp chôn lấp không dễ phát sinh mêtan được sử dụng. Với hệ thống giảm chấn hở, nó sẽ nhiều gấp năm lần so với lò đốt. "

  ――Bạn có thể tác động đến các quy tắc của EU từ Nhật Bản không?

  "Nhóm nghiên cứu được thành lập vào tháng 3 để nghiên cứu cách xử lý chất thải lý tưởng đang lên kế hoạch đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với các cơ sở đốt rác có thể được xử lý bởi cơ quan phân loại của EU. Tôi muốn thực hiện ít nhất là vào tháng 6. Chúng tôi sẽ làm việc với châu Âu Các nhóm công nghiệp liên quan đến chất thải đang nỗ lực đưa hoạt động đốt chất thải vào phân loại. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với Bộ Môi trường Nhật Bản. "

  "Các yêu cầu để đủ điều kiện là xanh trong phân loại của EU bao gồm các tiêu chuẩn về hiệu suất phát điện theo quy mô, giảm thiểu lượng nhựa được đốt, sử dụng" CCU "thu gom và tái sử dụng CO2 trong các lò đốt và chất thải. Có thể hình dung tro chính sinh ra khi đốt lò đốt sẽ được tái chế. "

  "Nhật Bản nên nói nhiều hơn. Nhiều ngành công nghiệp khác nhau của Nhật Bản cũng lo ngại về cách phân loại của EU. Tôi hy vọng rằng nếu nỗ lực này thành công, các ngành công nghiệp khác sẽ di chuyển."

  ―― Thách thức của việc đốt rác thải ở Nhật Bản là gì?

  "Vấn đề ở Nhật Bản là có rất nhiều lò đốt quy mô nhỏ. Việc xử lý rác thải được thực hiện trên cơ sở trực thuộc trung ương như các thành phố trực thuộc trung ương, vì vậy lượng xử lý trung bình mỗi ngày của các lò đốt ở Nhật Bản chỉ khoảng 165 tấn. Trung Quốc có bốn đến năm 800. -Các lò đốt 900 tấn được xếp trên quy mô lớn. Châu Âu thay đổi từ hàng trăm đến hơn 1000 tấn ở các quốc gia khác nhau. "

  "Tuy nhiên, một số quốc gia mới nổi có thể cần cơ sở vật chất nhỏ hơn. Công nghệ Nhật Bản cũng hữu ích trong những lĩnh vực đó. Nếu các công ty Nhật Bản đóng góp vào việc giảm phát thải ở các nước mới nổi, một nửa mức cắt giảm sẽ được giảm ở Nhật Bản. Tôi muốn sử dụng" Tín dụng song phương " Hệ thống (JCM) "phân bổ số lượng và kết nối việc xuất khẩu các cơ sở và công nghệ đốt rác với việc giảm phát thải của Nhật Bản."

  Zalo
  Hotline