Lần phát hành tín dụng đầu tiên từ Cơ chế tín dụng chung giữa Bangladesh và Nhật Bản

Lần phát hành tín dụng đầu tiên từ Cơ chế tín dụng chung giữa Bangladesh và Nhật Bản

  Lần phát hành tín dụng đầu tiên từ Cơ chế tín dụng chung giữa Bangladesh và Nhật Bản
  Vào ngày 28 tháng 3, Ủy ban hỗn hợp của Cơ chế tín dụng chung (JCM) giữa Bangladesh và Nhật Bản đã quyết định thông báo cho mỗi bên về số lượng tín dụng sẽ được cấp cho các dự án dưới đây. Đây là đợt phát hành tín dụng JCM đầu tiên giữa Bangladesh và Nhật Bản, và các dự án được hỗ trợ bởi Chương trình tài trợ cho các dự án mô hình JCM của Bộ Môi trường, Nhật Bản (MOEJ). Dựa trên đóng góp cho các dự án, Chính phủ Nhật Bản (GoJ) sẽ thu được 251 tấn tín dụng.

  Tên dự án Giai đoạn giám sát
  Số lượng thông báo

  trong số các khoản tín dụng

  được phát hành (tCO2eq)


  Số lượng

  GoJ sẽ mua lại

  Lắp đặt Máy làm lạnh ly tâm hiệu quả cao cho Hệ thống Điều hòa không khí tại Nhà máy Quần áo Tag ở Bangladesh
  01 thg 3, 2017 -

  31 thg 7, 2019

  (29 tháng) 144 73
  Giới thiệu Hệ thống hỗn hợp PV-diesel tại Nhà máy Sản xuất Chốt
  01 tháng 6 năm 2016 -

  31 thg 7, 2019

  (38 tháng) 355 178
  Về Cơ chế Tín dụng Chung:

  Nhật Bản sẽ thiết lập và thực hiện Cơ chế tín nhiệm chung (JCM) để đánh giá định lượng những đóng góp của Nhật Bản đối với việc giảm và loại bỏ khí nhà kính đạt được thông qua việc phổ biến, trong số những người khác, các công nghệ, sản phẩm, hệ thống, dịch vụ và cơ sở hạ tầng khử cacbon hàng đầu cũng như thông qua việc thực hiện các biện pháp ở các nước đang phát triển và các nước khác, và để sử dụng những đóng góp đó nhằm đạt được NDC của Nhật Bản. Bằng cách đó, thông qua hợp tác công-tư, Nhật Bản đặt mục tiêu đảm bảo cắt giảm và loại bỏ phát thải tích lũy ở mức xấp xỉ 100 triệu t-CO2 vào năm tài chính 2030. Nhật Bản sẽ tính toán một cách thích hợp các khoản tín dụng có được để đạt được NDC của mình.

  Hiện tại, có 17 quốc gia đối tác bao gồm Mông Cổ, Bangladesh, Ethiopia, Kenya, Maldives, Việt Nam, CHDCND Lào, Indonesia, Costa Rica, Palau, Campuchia, Mexico, Saudi Arabia, Chile, Myanmar, Thái Lan và Philippines.

  Thực hiện Điều 6 sau COP26 - Bộ Môi trường, Nhật Bản

  Tại COP26, Quy tắc cho Điều 6 (các cơ chế thị trường) của Thỏa thuận Paris đã được ký kết, mở đường cho việc sử dụng các cơ chế thị trường để giảm phát thải toàn cầu.

  Dẫn đầu các cuộc đàm phán Điều 6 và là người đi đầu với kinh nghiệm của JCM, Nhật Bản sẽ thực hiện ba hành động sau đây để đóng góp vào quá trình khử cacbon toàn cầu.

  Mở rộng các quốc gia đối tác của JCM và tăng cường phát triển và thực hiện dự án với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế;

  Mở rộng quy mô JCM bằng cách huy động thêm nguồn tài chính tư nhân; và

  Đóng góp vào quá trình vận hành toàn cầu của các cơ chế thị trường.

  Tìm hiểu thêm về JCM:

  https://www.carbon-markets.go.jp/eng/jcm/

  Đóng góp do quốc gia quyết định (NDC) của Nhật Bản:

  https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Japan%20First/JAPAN_FIRST%20NDC%20(UPDATED%20SUBMISSION).pdf

  Thông tin liên lạc:

  UGA Maiko

  Văn phòng Cơ chế Thị trường,

  Ban Chính sách Biến đổi Khí hậu,

  Cục môi trường toàn cầu

  Bộ Môi trường, Nhật Bản

  Điện thoại: + 81-3-5521-8246

  E-mail: JCM@env.go.jp

  Zalo
  Hotline