Kỹ sư làm thêm hơn 360 giờ mỗi năm: 14%, khoảng một nửa số công nhân xây dựng MLIT/Khảo sát Hợp tác xã Xây dựng Gunma

Kỹ sư làm thêm hơn 360 giờ mỗi năm: 14%, khoảng một nửa số công nhân xây dựng MLIT/Khảo sát Hợp tác xã Xây dựng Gunma

  Một cuộc khảo sát của Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng Tỉnh Gunma (do Tsuyoshi Aoyagi chủ trì) cho thấy tình trạng làm việc ngoài giờ đang gia tăng ở Tỉnh Gunma do các đơn đặt hàng xây dựng từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến tháng 4 năm 2024, khi giới hạn trên của thời gian làm thêm giờ kèm theo hình phạt sẽ được áp dụng, về nguyên tắc, 14% kỹ sư đã vượt quá giới hạn trên là 360 giờ mỗi năm và 11% vượt quá 45 giờ mỗi tháng. Khoảng một nửa công việc xây dựng của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch mất hơn 360 giờ mỗi năm, và thủ tục giấy tờ là lý do phổ biến nhất. 


   Trong cuộc khảo sát cải cách phong cách làm việc thứ ba, chúng tôi đã làm rõ thực trạng làm thêm giờ của các kỹ sư. Vào tháng 4, các kỹ sư được chọn ngẫu nhiên từ các công ty thành viên đã được yêu cầu thực hiện một cuộc khảo sát. Phản hồi đã nhận được từ 607 người từ 170 công ty thực hiện các công trình công cộng trong năm tài chính 2010.


   Trong năm tài chính 2010, 521 người (86%) làm việc ngoài giờ từ 360 giờ trở xuống và 86 người (14%) làm việc từ 361 giờ trở lên. Trong khi 98 người (16%) không làm thêm giờ, 26 người (4%) làm việc hơn 600 giờ. Nhìn vào tỷ lệ từ 361 giờ trở lên theo đơn đặt hàng, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch (46%), các bộ khác (đường cao tốc, quốc phòng, v.v.) (25%), tỉnh (12%) và thành phố ( 10%). Các loại công việc phải làm thêm giờ nhiều nhất là xây dựng dân dụng nông nghiệp và bảo tồn rừng, kiểm soát xói mòn, xây dựng (xây dựng mới, sửa chữa, gia cố) và mở rộng đường.


   Vào tháng 2, 521 người (89%) làm thêm giờ từ 45 giờ trở xuống và 86 người (11%) làm việc từ 46 giờ trở lên. 164 người (28%) không làm thêm giờ và 59 người (10%) làm việc trên 50 giờ. Tỷ lệ từ 50 giờ trở lên là Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch (17%), quận (11%) và thành phố trực thuộc trung ương (8%). Các loại công việc gây ra nhiều việc phải làm thêm giờ là dỡ bỏ các cột điện, công trình dân dụng nông nghiệp và bảo tồn rừng, xây dựng (xây dựng mới, sửa chữa, gia cố), phát triển các khu nhà ở và mở rộng đường.

   Lý do làm việc ngoài giờ bao gồm "rất nhiều công việc tài liệu cho bên đặt hàng", "rất nhiều công việc như chuẩn bị tài liệu cho bên đặt hàng", và "thời gian xây dựng của hợp đồng ban đầu khó khăn", và 60 % câu trả lời là dành cho công việc tài liệu. chiếm hơn Hơn 70% các kỹ sư cho rằng thủ tục giấy tờ là lý do cho công việc xây dựng của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Công việc tài liệu nặng nề nhất là xem xét và xác nhận các tài liệu thiết kế, tiếp theo là kế hoạch xây dựng và tài liệu hệ thống xây dựng.

   Để giảm bớt việc làm thêm giờ, đã có nhiều ý kiến ​​kêu gọi phân cấp, san bằng thời gian đặt hàng và ấn định thời gian thi công phù hợp. Cũng có ý kiến ​​cho rằng nhà thầu cần có biện pháp như phân chia nhân sự quản lý hiện trường, lập hồ sơ. Với việc áp dụng quy định giới hạn trên đang đến gần, Hiệp hội Xây dựng Gunma cho biết: “Tôi muốn nghe về những cải tiến từ quan điểm của kỹ sư,” Aoyagi nói.

  Zalo
  Hotline