[Kỷ nguyên mới của năng lượng tái tạo, PPA mới nổi]

[Kỷ nguyên mới của năng lượng tái tạo, PPA mới nổi]

     Dịch vụ hợp đồng mua bán điện (PPA), cho phép mua trực tiếp điện năng lượng tái tạo từ các nhà sản xuất điện ``đơn giá cố định'', đang nhanh chóng lan rộng. Cho đến nay, các công ty hướng tới quản lý khử cacbon đã mua năng lượng tái tạo thông qua PPA. Tuy nhiên, trong năm qua, khả năng cạnh tranh về giá của các PPA đã tương đối được cải thiện do giá điện bán lẻ tăng. Số lượng người tiêu dùng đăng ký PPA theo quan điểm giảm hóa đơn tiền điện đã bắt đầu tăng lên.


     

    Thanh toán bằng tiền mặt với PPA ảo

    Zalo
    Hotline