KKR huy động được 2,8 tỷ USD cho Quỹ tác động toàn cầu tập trung vào SDG

KKR huy động được 2,8 tỷ USD cho Quỹ tác động toàn cầu tập trung vào SDG

  Nhà đầu tư cổ phần tư nhân và tài sản thay thế KKR hôm nay thông báo rằng họ đã huy động được 2,8 tỷ USD vào lần đóng cuối cùng của quỹ thứ hai, tập trung vào đầu tư vào các công ty đóng góp vào những tiến bộ có thể đo lường được hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, Quỹ Tác động Toàn cầu KKR II.

  KKR huy động được 2,8 tỷ USD cho Quỹ tác động toàn cầu tập trung vào SDG

  Ra mắt vào giữa năm 2021, quỹ mới đã tăng hơn gấp đôi quy mô của Quỹ Tác động Toàn cầu tiền nhiệm, quỹ này đã huy động được 1,3 tỷ USD vào lần đóng cửa cuối cùng vào năm 2020.

  Ken Mehlman, Đối tác KKR và Đồng Giám đốc KKR Global Impact, cho biết:

  “Trên toàn cầu, nhu cầu giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới ngày càng cấp thiết, chẳng hạn như chuyển đổi năng lượng, khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, số hóa và thiếu hụt lao động lành nghề. Ví dụ: phân tích của công ty danh mục đầu tư KKR Global Impact Lightcast cho thấy các kỹ năng được yêu cầu cho công việc trung bình ở Hoa Kỳ đã thay đổi 37% kể từ năm 2016, đòi hỏi phải tăng tốc đáng kể việc nâng cao kỹ năng. Chúng tôi tin rằng chiến lược Tác động Toàn cầu của chúng tôi có vị trí tốt để đầu tư vào những cơn gió thuận lợi vĩ mô này.”

  KKR đã triển khai chiến lược tác động toàn cầu vào năm 2018, nhằm mục đích đầu tư vào các công ty có sản phẩm hoặc dịch vụ cốt lõi cung cấp giải pháp cho các thách thức môi trường hoặc xã hội quan trọng và có liên quan, như được xác định bởi SDG, 17 loại mục tiêu được thông qua như một phần của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, với mục đích bảo vệ hành tinh và cải thiện chất lượng cuộc sống trên toàn cầu. SDG bao gồm các mục tiêu như chấm dứt nghèo đói, cải thiện giáo dục và bảo vệ môi trường.

  Theo KKR, chiến lược này nhắm đến các công ty có hiệu quả tài chính và tác động xã hội tích cực phù hợp và tập trung vào các chủ đề đầu tư chính bao gồm Hành động vì khí hậu, Sống bền vững, Học tập suốt đời và Tăng trưởng toàn diện, đồng thời giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu và sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên phi vật chất. - các nguồn lực có thể tái tạo do thiếu khả năng tiếp cận nền giáo dục có chất lượng và sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội.

  KKR cho biết quỹ đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhà đầu tư khác nhau, bao gồm lương hưu công, văn phòng gia đình, công ty bảo hiểm và các nhà đầu tư tổ chức khác, đồng thời công ty sẽ đầu tư 250 triệu USD vào Quỹ cùng với các nhà đầu tư.

  Robert Antablin, Đối tác KKR và Đồng Giám đốc KKR Global Impact, cho biết:

  “Chúng tôi ra mắt KKR Global Impact vào năm 2018 vì chúng tôi nhận thấy cơ hội đầu tư vào các công ty đã được chứng minh là cung cấp các giải pháp thương mại, có thể mở rộng cho các vấn đề toàn cầu. Kể từ đó, cơ hội đó tiếp tục tăng lên và chúng tôi rất vui mừng với kết quả mà các công ty trong danh mục đầu tư của chúng tôi có thể đạt được. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của các nhà đầu tư, những người có chung niềm tin với chúng tôi trong lĩnh vực này, điều mà chúng tôi tin rằng sẽ được đặt đúng chỗ nhờ hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của quỹ đầu tiên của chúng tôi.”

  Zalo
  Hotline