Kirin HD giới thiệu mô hình PPA cho tất cả các nhà máy trong nước

Kirin HD giới thiệu mô hình PPA cho tất cả các nhà máy trong nước

  Kirin HD giới thiệu mô hình PPA cho tất cả các nhà máy trong nước. Một trong những công ty lớn nhất ở Nhật Bản với tổng công suất hơn 11 MW

  Việc áp dụng mô hình PPA cho các công ty lớn đang được tiến hành. Công ty Kirin Holdings Company, Ltd. thông báo sẽ giới thiệu thiết bị phát điện năng lượng mặt trời mô hình PPA cho tất cả các nhà máy ở Nhật Bản. Công ty đã đặt mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2040.

  (Ảnh: Nhà máy Kirin Beer Nagoya, nơi giới thiệu cơ sở sản xuất điện mặt trời vào tháng 2 năm 2021 và đang tiến hành mô hình PPA. Nguồn: Kirin Holdings Co., Ltd.)

  Giới thiệu sản xuất điện mặt trời cho tất cả 9 nhà máy ở Nhật Bản
  11MW, một trong những công ty thực phẩm lớn nhất ở Nhật Bản
  Trong mô hình PPA, người điều hành PPA lắp đặt thiết bị phát điện mặt trời trong khuôn viên của khách hàng hoặc trên mái của một tòa nhà và bán điện năng được tạo ra ở đó cho khách hàng. Đơn vị vận hành PPA chịu chi phí lắp đặt thiết bị phát điện mặt trời và người tiêu dùng trả phí dịch vụ bao gồm cả phí điện cho đơn vị vận hành PPA.

  Kirin Holdings đã giới thiệu mô hình PPA cho nhà máy nội địa của công ty thuộc tập đoàn Kirin Brewery kể từ tháng 2 năm 2021. Với việc giới thiệu mô hình PPA tại nhà máy Fukuoka, thiết bị phát điện bằng năng lượng mặt trời sẽ được lắp đặt tại tất cả 9 nhà máy ở Nhật Bản. Hoạt động thực tế dự kiến ​​vào tháng 3 năm 2022. Công bố vào ngày 27 tháng 12.

  Do đó, lượng điện mặt trời phát ra sẽ vượt quá 11 MW, đưa công ty này trở thành một trong những công ty thực phẩm lớn nhất trong nước. Nhà điều hành PPA sẽ là MCKB Energy Service, một công ty con của Mitsubishi Corporation Energy Solutions.

  Mục tiêu 100% năng lượng tái tạo vào năm 2040
  Cũng sử dụng chứng chỉ không phải hóa thạch với theo dõi
  Tập đoàn Kirin đã xây dựng "Tầm nhìn Môi trường của Tập đoàn Kirin 2050" vào tháng 2 năm 2020, nhằm mục đích sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2040. Vào tháng 11 năm 2020, chúng tôi tham gia RE100, một sáng kiến ​​quốc tế cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho điện trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

  Ngoài ra, Nhà máy Bia Kirin Nagoya đang giảm lượng khí thải CO2 bằng cách sử dụng giá trị môi trường. Giá trị môi trường do nhà máy điện mặt trời của Mitsubishi Corporation Power tạo ra được mua dưới dạng chứng chỉ không hóa thạch có theo dõi và điện năng do nhà máy Nagoya mua từ năm 2021 hầu như là 100% năng lượng tái tạo.

  Zalo
  Hotline