[Kinh doanh điện ở ngã ba đường] Phần 1: Bàn về 50 năm khủng hoảng dầu mỏ (3) Ông Kazuhiro Ikebe

[Kinh doanh điện ở ngã ba đường] Phần 1: Bàn về 50 năm khủng hoảng dầu mỏ (3) Ông Kazuhiro Ikebe

  ◆ Giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, khử cacbon...Phương hướng rõ ràng/Tạo môi trường thúc đẩy năng lượng hạt nhân

  Ông Kazuhiro Ikebe

  ◇Kazuhiro Ikebe, Chủ tịch Liên đoàn các công ty điện lực Nhật Bản
   

  Năm mươi năm trước, tôi là học sinh năm nhất trung học. Khi nghĩ đến việc tìm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhớ lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ nhất và nhận ra tầm quan trọng của năng lượng nên tôi đã chọn Kyushu Electric Power. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng ở chỗ nó quyết định hướng đi của cuộc đời tôi.

  Zalo
  Hotline