Kiểm tra một tế bào nhiên liệu màng trao đổi proton mới lấy cảm hứng từ sinh học

Kiểm tra một tế bào nhiên liệu màng trao đổi proton mới lấy cảm hứng từ sinh học

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Kiểm tra một tế bào nhiên liệu màng trao đổi proton mới lấy cảm hứng từ sinh họcA new bio-inspired PEM fuel cell

  Pin nhiên liệu PEM. Ảnh: Đại học Seville
  Một nhóm từ Khoa Kỹ thuật Năng lượng tại Đại học Seville đã phát triển một nghiên cứu thử nghiệm tập trung vào việc thiết kế pin nhiên liệu PEM lấy cảm hứng từ sinh học. Mô hình mà họ thu được đã đạt công suất cực đại cao hơn tới 6% so với thiết kế mà họ lấy làm tham chiếu.

  Pin nhiên liệu màng trao đổi proton (PEMFC) là thiết bị điện hóa chuyển đổi trực tiếp năng lượng hóa học của nhiên liệu như hydro thành điện năng, với hiệu suất cao và chỉ tạo ra nước như một sản phẩm phụ. Hình dạng của các kênh trong tấm lưỡng cực mà qua đó các chất phản ứng được phân phối có tác động đáng kể đến hiệu suất của pin nhiên liệu.

  Các thiết kế tấm lưỡng cực dựa trên các cấu trúc lấy cảm hứng từ thiên nhiên như lá, phổi hoặc bọt biển đã được khám phá thành công cho đến nay nhưng vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của chúng.

  Với mục đích nghiên cứu các thiết kế mới với hiệu suất được cải thiện, công trình này trình bày một phân tích thử nghiệm về một thiết kế sinh học mới lạ của các kênh của một PEMFC. Bắt đầu từ phân tích động lực học chất lỏng tính toán (CFD) về dòng chảy của các thiết kế phỏng sinh học ban đầu khác nhau, phân tích cho thấy hiệu suất tốt nhất về mặt phân bố chất phản ứng, bao gồm việc chèn vật liệu xốp vào khu vực trung tâm của tấm thay vì các kênh, là được chọn lọc, sản xuất và thử nghiệm.

  Kết quả của thiết kế phỏng sinh học mới đã được phân tích và so sánh với một mô hình cuộn dây song song, được lấy làm tài liệu tham khảo, cho thấy rằng thiết kế mới được đề xuất đặc biệt phù hợp để cải thiện việc quản lý nước pin nhiên liệu trong điều kiện độ ẩm cao. chất phản ứng, đạt được công suất đỉnh cao hơn tới 6,0% so với thiết kế tham chiếu.

  Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Energy.

  Zalo
  Hotline