Khí hóa sinh khối và tương lai của nhiên liệu hydro

Khí hóa sinh khối và tương lai của nhiên liệu hydro

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Khí hóa sinh khối và tương lai của nhiên liệu hydro

  Mặc dù hydro là một chất mang năng lượng sạch (nhiên liệu), việc sản xuất ra nó làm tăng đáng kể lượng khí thải carbon toàn cầu. Hơn nữa, việc sản xuất hydro thân thiện với môi trường có chi phí cao. Nhưng có một giải pháp tốt hơn: khí hóa sinh khối.

  May be an image of text

  hydro, khí hóa sinh khối

  hình ảnh: Shawn Hempel / Shutterstock.com

  Khí hóa sinh khối là gì?

  Sinh khối là bất kỳ vật liệu hữu cơ tái tạo nào, chẳng hạn như phụ phẩm cây trồng nông nghiệp, rác hữu cơ đô thị, chất thải lâm nghiệp và chất thải động vật. Chuyển đổi các tài nguyên này thành nhiên liệu và khí ở nhiệt độ cao là quá trình khí hóa. Khí hóa sinh khối là sản xuất nhiên liệu sinh học từ nguyên liệu hữu cơ, có thể tái tạo.

  Trong quá trình này, sinh khối được khử nước ở 150 ° C trước khi được làm nóng đến 800–900 ° C trong thiết bị khí hóa với chất oxy hóa. Do nhiệt tăng lên, cặn chất thải khô bị phân hủy, và sau đó các hydrocacbon rắn phức tạp phân hủy thành các khí dễ cháy như hydro và khí tổng hợp. Các khí này có thể được sử dụng làm nhiên liệu sau khi được tách và tinh chế.

  Khí hóa sinh khối hiện đang được sử dụng như thế nào?

  Khí của nhà sản xuất

  Sự hình thành các khí dễ cháy được gọi là khí sản xuất phát sinh từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn sinh khối trong quá trình khí hóa. Khí của nhà sản xuất có thể cung cấp năng lượng cho các động cơ đốt trong, thay thế dầu đốt và sản xuất metanol, có thể được sử dụng làm nhiên liệu động cơ nhiệt và nguyên liệu hóa học cho các ngành công nghiệp.

  Syngas

  Khí hóa sinh khối ở nhiệt độ cao hơn với chất oxy hóa tạo ra khí tổng hợp. Syngas có thể được sử dụng để sưởi ấm và sản xuất các hợp chất tổng hợp như amoniac, metanol và đimetyl ete.

  Sản xuất hydro

  Hydro có thể được sản xuất thông qua khí hóa sinh khối. Phương pháp này sử dụng phản ứng nhiệt hóa ở nhiệt độ cao và áp suất thấp. Hydro, carbon monoxide, methane, carbon dioxide và các khí khác được tạo ra do quá trình này.

  Đọc thêm : Sự khác biệt giữa Hydrogen xanh và Hydrogen xanh là gì?

  Nếu mục tiêu là tối ưu hóa việc sản xuất hydro, thì quá trình này nên bao gồm quá trình lọc khí tổng hợp, phản ứng chuyển dịch khí - nước để tăng nồng độ H 2 và công nghệ thu giữ cacbon để lưu giữ khí thải CO 2 . Sử dụng thu giữ và lưu trữ carbon, sản xuất hydro từ sinh khối là phương pháp duy nhất tạo ra lượng khí thải CO 2 âm tính .

  Sản xuất hydro bằng khí hóa sinh khối góp phần giải quyết hai vấn đề môi trường quan trọng: trữ lượng chất thải ngày càng tăng và phương pháp sản xuất hydro sử dụng nhiều carbon.

  Zalo
  Hotline