Khai mạc "ENEX 2023" / 272 nhà triển lãm tại 3 triển lãm

Khai mạc "ENEX 2023" / 272 nhà triển lãm tại 3 triển lãm

    Khai mạc "ENEX 2023" / 272 nhà triển lãm tại 3 triển lãm

    ENEX giới thiệu nhiều công nghệ khử cacbon mới (trong ảnh là gian hàng của Kansai Electric Power Co.)
    Triển lãm bảo tồn năng lượng toàn diện "ENEX 2023" (do Trung tâm bảo tồn năng lượng tài trợ) đã khai mạc vào ngày 1 tại Tokyo Big Sight ở Ariake, Tokyo. Sự kiện này sẽ được tổ chức cùng với DER/Microgrid Japan và Diễn đàn & Triển lãm Thế giới Năng lượng Tái tạo. Tổng cộng có 272 công ty trưng bày tại ba sự kiện về các công nghệ tiết kiệm năng lượng và các giải pháp năng lượng tái tạo góp phần hiện thực hóa một xã hội khử cacbon. Nó sẽ được tổ chức tại Tokyo Big Sight cho đến ngày 3. Triển lãm trực tuyến sẽ được tổ chức cho đến ngày 28.

    Zalo
    Hotline