Khác biệt trong đánh giá hiệu quả năng lượng giữa xây dựng và vận hành tòa nhà / Cùng tồn tại “hệ số chuyển đổi”, nhầm lẫn

Khác biệt trong đánh giá hiệu quả năng lượng giữa xây dựng và vận hành tòa nhà / Cùng tồn tại “hệ số chuyển đổi”, nhầm lẫn

  Khác biệt trong đánh giá hiệu quả năng lượng giữa xây dựng và vận hành tòa nhà / Cùng tồn tại “hệ số chuyển đổi”, nhầm lẫn

  Một tình huống trong đó "giá trị điện năng" của một tòa nhà được đánh giá khác nhau trong quá trình xây dựng và trong quá trình vận hành *Nhấp vào hình ảnh để phóng to*
  ◆ Theo Luật TKNL sửa đổi và Luật TKNL tòa nhà

  Từ tháng 4, Luật Tiết kiệm Năng lượng và Luật Tiết kiệm Năng lượng Tòa nhà đã trở nên không thống nhất về việc đánh giá giá trị của điện năng. Luật Tiết kiệm năng lượng sửa đổi, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, đã sửa đổi hệ số chuyển đổi năng lượng sơ cấp thành điện năng, nhưng điều này không được phản ánh trong Luật Tiết kiệm năng lượng tòa nhà. Ở góc độ người sử dụng công trình, có thể xảy ra nhầm lẫn do cách đánh giá khác nhau về điện trong quá trình xây dựng và trong quá trình vận hành. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch, cơ quan có thẩm quyền ban hành Luật Sử dụng năng lượng hiệu quả trong tòa nhà, có kế hoạch duy trì đánh giá hiện tại cho đến năm tài chính 2025, nhưng cần thảo luận về việc đánh giá càng sớm càng tốt.

  Zalo
  Hotline