[Kết quả tài chính tạm thời năm 2023] Doanh thu của 9/4 công ty cơ điện cao nhất từ ​​trước đến nay

[Kết quả tài chính tạm thời năm 2023] Doanh thu của 9/4 công ty cơ điện cao nhất từ ​​trước đến nay

  ◆ Đơn đặt hàng cũng mạnh, năng lượng xây dựng là then chốt.

  Kết quả tài chính tạm thời cho năm tài chính 2023 của chín công ty xây dựng điện liên quan đến điện rất tốt, một sự thay đổi hoàn toàn so với năm trước. Trên cơ sở hợp nhất, tám công ty đã tăng doanh số bán hàng và bốn công ty ghi nhận doanh thu kỷ lục. Điều này được thúc đẩy bởi các dự án tái phát triển ở các khu đô thị và các công trình xây dựng quy mô lớn như nhà máy.

  Lợi nhuận thông thường cũng vượt mức năm trước của 8 công ty và đạt mức cao kỷ lục đối với 4 công ty. Các biện pháp cắt giảm chi phí của công ty dường như đã mang lại kết quả cũng như phản ứng của công ty trước tình trạng giá vật liệu và thiết bị tăng vọt. Khối lượng công việc được chuyển tiếp nói chung là rất phong phú. Trong tương lai, câu hỏi có thể sẽ là làm thế nào để đảm bảo năng lực xây dựng và biến chúng thành lợi nhuận.

  Tám công ty, ngoại trừ Hokkai Electric Works, đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng tăng lên và doanh số bán hàng tại Yurtech, Toenec, Kinden và Kyudenko đạt mức cao kỷ lục.

  Zalo
  Hotline