[Kết quả tài chính năm 2010] Tóm tắt 7 công ty điện nặng / Các bộ phận liên quan đến năng lượng, tổng doanh thu của công ty tăng

[Kết quả tài chính năm 2010] Tóm tắt 7 công ty điện nặng / Các bộ phận liên quan đến năng lượng, tổng doanh thu của công ty tăng

     Kết quả tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2022 của bảy công ty máy móc và đóng tàu lớn, cũng như các công ty máy móc điện nói chung với các bộ phận máy móc điện hạng nặng, đã được công bố vào ngày 12 . Trong bộ phận liên quan đến năng lượng, tất cả các công ty đều có doanh số tăng. Hitachi, IHI và Fuji Electric đã đạt được mức tăng thu nhập hoạt động. Meidensha cũng giảm lỗ hoạt động so với năm tài chính trước. Sự mất giá của đồng yên củng cố thu nhập. Một số công ty cũng tăng doanh số bán các sản phẩm chủ lực như thiết bị truyền tải và biến đổi và tua-bin khí (GT). Bốn công ty kỳ vọng lợi nhuận hoạt động hoặc lợi nhuận kinh doanh sẽ tăng trong năm 2023.

    Zalo
    Hotline