Kết quả quý 1 của các công ty điện lực, thu nhập thông thường của 9 công ty đạt mức cao kỷ lục/Tác động lớn của giai đoạn điều chỉnh nhiên liệu

Kết quả quý 1 của các công ty điện lực, thu nhập thông thường của 9 công ty đạt mức cao kỷ lục/Tác động lớn của giai đoạn điều chỉnh nhiên liệu

  ◆Hoạt động điện hạt nhân và tăng giá

  Trong kết quả tài chính hợp nhất cho quý đầu tiên của năm tài chính 2023 (tháng 4 đến tháng 6) của 10 tổng công ty điện lực trước đây, 9 công ty, ngoại trừ Okinawa, đã công bố mức lợi nhuận thông thường cao kỷ lục. Ngoài lợi nhuận bị chậm trễ từ việc điều chỉnh chi phí nhiên liệu do giá nhiên liệu giảm, sửa đổi biểu giá ngoài quy định và tăng tỷ lệ sử dụng điện hạt nhân đã góp phần. Chín công ty đảm bảo thặng dư ngay cả trong lợi nhuận thông thường của "Masui" không bao gồm ảnh hưởng của độ trễ thời gian. Đặc biệt là ở khu vực Kansai, sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ sử dụng năng lượng hạt nhân đã giúp tăng lợi nhuận thêm 92 tỷ yên, và thậm chí trên cơ sở nước ngọt, lợi nhuận thông thường khoảng 170 tỷ yên đã được đảm bảo.

  Thu Nhập Thông Thường Quý I Của 10 Công Ty Điện Lực Và Tác Động Của Sự Trì Hoãn 

   

  Zalo
  Hotline