Kết quả của Ủy ban hỗn hợp về xử lý chất thải và Ủy ban hỗn hợp về Gói hợp tác môi trường toàn diện giữa Bộ Môi trường, Nhật Bản và Bộ Điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư, Cộng hòa Indonesia 

Kết quả của Ủy ban hỗn hợp về xử lý chất thải và Ủy ban hỗn hợp về Gói hợp tác môi trường toàn diện giữa Bộ Môi trường, Nhật Bản và Bộ Điều phối các vấn đề Hàng hải và Đầu tư, Cộng hòa Indonesia 

  1.Vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, Bộ Môi trường (MOE), Nhật Bản và Bộ Điều phối Hàng hải và Đầu tư (CMMAI), Cộng hòa Indonesia, đã tổ chức Ủy ban hỗn hợp lần thứ 7 về xử lý chất thải và Ủy ban hỗn hợp lần thứ 1 về Gói hợp tác môi trường toàn diện tại Jakarta, Cộng hòa Indonesia.
  Tại Ủy ban hỗn hợp, cả hai bên đã báo cáo về những tiến bộ đạt được trong các hoạt động hợp tác liên quan đến quản lý chất thải, quản lý rác thải nhựa trên biển, quản lý rừng ngập mặn và biến đổi khí hậu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai.
   
  2.Vào ngày 20 tháng 7 năm 2023, cũng tại Jakarta, Bộ Giáo dục Nhật Bản và Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Cộng hòa Indonesia đã tổ chức Đối thoại Kỹ thuật lần thứ nhất dựa trên Bản ghi nhớ về Hợp tác Môi trường (MoC) giữa hai Bộ.
  Trong Đối thoại Kỹ thuật, cả hai bên đã báo cáo về những tiến bộ đạt được trong các hoạt động hợp tác dựa trên MoC, trao đổi ý kiến ​​và thảo luận về phương hướng hợp tác trong tương lai.
   
  3. Ngoài ra, các đại biểu Nhật Bản đã có các cuộc hội đàm riêng với Ngài Luhut, Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư, và Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản (MEMR) của Cộng hòa Indonesia.

  ■ Ủy ban hỗn hợp về xử lý chất thải và Ủy ban hỗn hợp Gói hợp tác môi trường toàn diện

  [Lý lịch]

  MOE Nhật Bản và CMMAI, Cộng hòa Indonesia đã tổ chức Ủy ban hỗn hợp lần thứ 7 về xử lý chất thải được tổ chức liên tục kể từ năm 2017 và Ủy ban hỗn hợp lần thứ 1 dựa trên Gói hợp tác môi trường toàn diện Nhật Bản-Indonesia đã được thống nhất và ký kết vào ngày nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Môi trường và Khí hậu G20 vào tháng 8 năm 2022.

  [Đề cương]

  (1) Ngày
   18 tháng 7 năm 2023, từ 9:00 đến 12:00 (giờ địa phương)
   
  (2) Địa điểm
   Jakarta, Cộng hòa Indonesia
   (họp trực tiếp và kết hợp trực tuyến)
   
  (3) Thành phần tham gia chính
   (Indonesia)
    [Bộ điều phối cho các vấn đề Hàng hải và Đầu tư, Cộng hòa Indonesia]
    Bà Nani Hendiarti, Thứ trưởng Bộ Quản lý Lâm nghiệp và Môi trường
    Ông Rofi Alhanif, Trợ lý Thứ trưởng Bộ Quản lý Chất thải
    Ông Kus Prisetiahadi, Trợ lý Thứ trưởng Bộ Quản lý Thiên tai và Biến đổi Khí hậu
    Ông Ridha Yasser, Trợ lý Thứ trưởng Bộ Năng lượng

   (Nhật Bản)
    Matsuzawa Yutaka, Thứ trưởng Bộ Môi trường Toàn cầu, Bộ Giáo dục Nhật Bản
    Ono Hiroshi, Cố vấn cấp cao của Bộ trưởng, Bộ Giáo dục Nhật Bản
    Usui Masato, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển, Đại sứ quán Nhật Bản tại Indonesia
    JICA Indonesia Văn phòng, Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) và các cơ quan khác

  [Kết quả thảo luận chính]

  Các bên tham gia đã nhìn lại một cách toàn diện các hoạt động hợp tác đã được thực hiện cho đến nay giữa Nhật Bản và Indonesia và xác nhận rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai, có tính đến tiến bộ trong các hoạt động hợp tác liên quan đến quản lý chất thải, ô nhiễm nhựa biển và quản lý rừng ngập mặn.

  Sau đây là tóm tắt nội dung thảo luận trong từng lĩnh vực.
  (1) Quản lý chất thải
  Indonesia đã báo cáo về các xu hướng biến chất thải thành năng lượng và xử lý chất thải, chẳng hạn như nhiên liệu có nguồn gốc từ rác thải (RDF), cũng như về những tiến bộ đạt được cũng như những thách thức mà chương trình phải đối mặt dựa trên Quy định của Tổng thống số 35/2018 về tăng tốc Chuyển rác thải thành năng lượng ở 12 thành phố trong đó có tỉnh Tây Java.
  Nhật Bản giải thích Nguyên tắc kinh tế tuần hoàn và hiệu quả tài nguyên (CEREP), được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng G7 về Khí hậu, Năng lượng và Môi trường tổ chức vào tháng 4 năm 2023 tại Sapporo và được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh G7 Hiroshima.
  Hai bên nhất trí tiếp tục quan hệ hợp tác trong khuôn khổ Nhóm công tác của Ủy ban hỗn hợp về xử lý chất thải.
   
  (2) Ô nhiễm nhựa đại dương
  Nhật Bản báo cáo về tiến bộ đạt được trong hợp tác giám sát rác thải nhựa đại dương và Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC) nhằm phát triển một công cụ (hiệp ước) ràng buộc pháp lý quốc tế về ô nhiễm nhựa. Hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận.
   
  (3) Ban quản lý rừng ngập mặn
  Nhật Bản trình bày kết quả đào tạo và giới thiệu dự án thí điểm nhằm giảm thiểu rác thải biển tại các khu vực rừng ngập mặn. Nhật Bản cũng chia sẻ kết quả và tiến độ hợp tác của JICA trong hoạt động bảo tồn rừng ngập mặn ở Indonesia. Sau đó, Indonesia giải thích tiến độ của dự án quốc gia về phục hồi rừng ngập mặn. Cả hai bên đều xác nhận các chi tiết hợp tác trong tương lai.
   
  (4) Các vấn đề khác
  Hai bên đã trao đổi ý kiến ​​về các sáng kiến ​​liên quan đến rác thải nhựa và định giá carbon ở Indonesia.
   
  Năm nay đánh dấu 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản. Theo đó, Nhật Bản kêu gọi Indonesia hỗ trợ trong Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN-Nhật Bản về Môi trường và Biến đổi khí hậu và Tuần lễ Môi trường ASEAN-Nhật Bản sẽ được tổ chức vào tháng 8/2023, và Indonesia đã nhất trí hợp tác.

  ■ Đối thoại kỹ thuật

  [Lý lịch]

  MOE Nhật Bản và Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Cộng hòa Indonesia đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về hợp tác môi trường vào năm 2012 và tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ hợp tác mới vào năm 2022 nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước. Cả hai Bộ đã tổ chức cuộc đối thoại kỹ thuật đầu tiên dựa trên Bản ghi nhớ hợp tác mới để thảo luận và quản lý tiến độ liên quan đến các hoạt động hợp tác trong từng lĩnh vực.

  [Đề cương]

  (1) Ngày
   20 tháng 7 năm 2023, từ 9:00 đến 10:30 (giờ địa phương)
   
  (2) Địa điểm
   Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Cộng hòa Indonesia (Jakarta), họp trực tiếp
   
  (3) Thành phần tham gia chính
   (Indonesia )
    [Bộ Môi trường và Lâm nghiệp]
    Ông Alue Dohong, Thứ trưởng Bộ Môi trường và Lâm nghiệp
    Bà Rosa Vivien, Tổng cục trưởng Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại và vật liệu nguy hại
    Ông Sigit Reliantoro, Tổng cục trưởng phụ trách Kiểm soát ô nhiễm và suy thoái môi trường ;
    Ông Rasio Ridho Sani, Tổng Giám đốc Cơ quan Thực thi Pháp luật

   (Nhật Bản)
    Matsuzawa Yutaka, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề môi trường toàn cầu, Bộ Giáo dục Nhật Bản
    Ono Hiroshi, Cố vấn cấp cao cho Bộ trưởng Bộ Môi trường, Bộ Giáo dục Nhật Bản
    Usui Masato, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển, Đại sứ quán Nhật Bản tại Indonesia

  [Kết quả thảo luận chính]

  Những người tham gia đã nhìn lại các hoạt động hợp tác được thực hiện cho đến nay giữa Nhật Bản và Indonesia và trao đổi ý kiến ​​về các chính sách và hoạt động hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực hợp tác riêng lẻ như quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải nguy hại, quản lý chất độc hại và biến đổi khí hậu.
  Sau đây là tóm tắt nội dung thảo luận trong từng lĩnh vực.
   
  (1) Kiểm soát ô nhiễm
  Hai bên đã trao đổi ý kiến ​​về Đối tác Môi trường Nước ở Châu Á (WEPA) và các sáng kiến ​​hợp tác giữa các thành phố liên quan đến cải thiện chất lượng nước cho Sông Citarum. Họ xác nhận rằng họ sẽ tiếp tục thảo luận về hợp tác và cộng tác nhằm cải thiện môi trường nước ở Indonesia.
   
  (2) Kiểm soát ô nhiễm biển
  Cả hai bên đã chia sẻ thông tin về phương pháp giám sát rác thải nhựa và quản lý dữ liệu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chia sẻ kiến ​​thức kỹ thuật.

  (3) Biến đổi khí hậu
  Nhật Bản giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ Hội thảo về kiểm kê khí nhà kính ở châu Á (WGIA), Quan hệ đối tác tăng cường minh bạch cho đồng đổi mới (PaSTI) và Mô hình tích hợp châu Á-Thái Bình Dương (AIM). Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thảo luận về khả năng hợp tác trong tương lai.
  Nhật Bản cũng đưa ra sáng kiến ​​hướng tới việc áp dụng hệ thống cảnh báo sớm.
   
  (4) Quản lý chất độc hại
  Cả hai bên khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Indonesia trong quản lý thủy ngân, chẳng hạn như hỗ trợ Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý thủy ngân.
   
  (5) Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
  Hai bên nhất trí chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy hợp tác thu gom, tái chế và quản lý chất thải điện tử (chất thải điện tử) phù hợp.
   
  (6) Xúc tiến du lịch các vườn quốc gia và các khu bảo tồn khác.
  Hai bên khẳng định sẽ thảo luận về việc phát triển mô hình du lịch sinh thái trong tương lai.

  ■ Các lĩnh vực khác

  Các đại biểu Nhật Bản đã tổ chức các cuộc gặp song phương riêng biệt với Ngài Luhut Bisar Panjaitan, Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư và ông Dadan Kusdiana, Quyền Tổng thư ký & Tổng Giám đốc về Bảo tồn Năng lượng và Năng lượng Tái tạo Mới, MEMR, và thảo luận về biến đổi khí hậu và các vấn đề khác khu vực.

  Zalo
  Hotline