Kế hoạch xây dựng Tòa nhà Chính phủ Tổng hợp của Tỉnh Oita/Oita, đề xuất được công bố trong nghiên cứu khả thi PFI

Kế hoạch xây dựng Tòa nhà Chính phủ Tổng hợp của Tỉnh Oita/Oita, đề xuất được công bố trong nghiên cứu khả thi PFI

  Tỉnh Oita đang có kế hoạch di dời và xây dựng lại Văn phòng Kỹ thuật Xây dựng Oita (Mukahara Nishi, Thành phố Oita) cũ kỹ trong thành phố, cũng như xây dựng Tòa nhà Chính phủ Tổng hợp Oita (tên dự kiến), nhằm hợp nhất các cơ quan khác. Quy mô cơ sở dự kiến ​​sẽ là khoảng 5.000 mét vuông. Nhằm giới thiệu PFI, v.v., vào ngày 17, một cuộc kêu gọi đề xuất mở đã được công bố để lựa chọn nhà thầu tiến hành nghiên cứu khả thi. Mục tiêu là hoàn thành thiết kế cơ bản và chi tiết vào năm 2026, xây dựng vào năm 2027-2028 và bắt đầu vận hành vào năm 2029.

  Dự án đề xuất công khai, ``(tên dự kiến) Cải thiện cơ sở xây dựng chính phủ chung của Oita Giới thiệu Ủy ban nghiên cứu khả thi PFI,'' sẽ chấp nhận các đơn đăng ký tham gia cho đến ngày 8 tháng 2 và các đề xuất cho đến ngày 20 tháng 2. Buổi thuyết trình và điều trần sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 3 và kết quả sẽ được công bố vào ngày 4.

  Khả năng đủ điều kiện tham gia là với tư cách là một thực thể duy nhất hoặc là một liên doanh giữa hai bên. Kể từ năm tài chính 2013, đã có thành tích hoàn thành các dự án phát triển cơ sở công thông qua PFI và nghiên cứu khả thi nhằm đưa sức sống của khu vực tư nhân vào các dự án sử dụng phương pháp DBO (Thiết kế, Xây dựng, Vận hành).

  Công việc bao gồm ▽ kiểm tra và tổ chức các phương pháp kinh doanh ▽ nghiên cứu thị trường ▽ kiểm tra VFM (giá trị đồng tiền) ▽ xây dựng chính sách thực hiện. Thời gian thực hiện đến ngày 21 tháng 3 năm 2025. Số tiền hợp đồng tối đa là 18.825.400 yên (đã bao gồm thuế).

  Văn phòng Kỹ thuật Xây dựng Oita đã được xây dựng trong 54 năm và có những thách thức bao gồm việc đặt trụ sở tại một khu vực được dự đoán sẽ bị ngập lụt do sóng thần và khiến khu vực này không có rào chắn. Các tổ chức khác thuộc đối tượng tổng hợp đang được xem xét và các nhà thầu sẽ được thông báo ngay khi có quyết định.

  Zalo
  Hotline