K2M giành được vai trò cố vấn kỹ thuật trên tàu nổi Hàn Quốc

K2M giành được vai trò cố vấn kỹ thuật trên tàu nổi Hàn Quốc

  K2 Management đã được một liên doanh (JV) của Shell và Hexicon chỉ định làm Cố vấn Kỹ thuật của Bên cho vay cho dự án điện gió nổi ngoài khơi MunmuBaram ngoài khơi Hàn Quốc.

  Liên doanh MunmuBaram đặt mục tiêu phát triển, xây dựng và vận hành một trang trại gió nổi ngoài khơi có công suất 1,3 GW, nằm cách thành phố Ulsan từ 65 km đến 80 km.

  Trong giai đoạn đầu tiên này với tư cách là Cố vấn kỹ thuật của Bên cho vay, K2M sẽ hỗ trợ khách hàng bằng cách xem xét tình trạng chung của dự án và tiến hành đánh giá khả năng vay vốn.

  Trong giai đoạn thứ hai, K2M sẽ cung cấp đầy đủ thẩm định kỹ thuật trong mọi khía cạnh của dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở: đánh giá hiệu suất năng lượng; công nghệ và thiết kế; và các chiến lược thực hiện dự án, đồng thời tiếp tục tham gia với các bên cho vay để thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác nhau cho đến khi kết thúc tài chính.

  Một tùy chọn để tham gia thêm với tư cách là Cố vấn kỹ thuật của Bên cho vay trong suốt thời gian còn lại của dự án, bao gồm cả việc giám sát các giai đoạn xây dựng và vận hành, cũng là một phần của thỏa thuận.

  Sungwon Jung, Giám đốc quốc gia tại Hàn Quốc của K2 Management, cho biết: “Với ngành công nghiệp năng lượng gió đã sẵn sàng phát triển ở Hàn Quốc, kinh nghiệm sâu rộng của K2 Management tại thị trường nước ngoài châu Âu trưởng thành hơn cho phép chúng tôi xây dựng dựa trên nhiều bài học kinh nghiệm về kỹ thuật và xây dựng.

  "Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ dự án MunmuBaram, hợp tác chặt chẽ với những người cho vay và áp dụng kiến thức địa phương để đảm bảo chúng tôi được trang bị tốt để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của thị trường Hàn Quốc."

  Zalo
  Hotline