JinkoSolar (JKS) Ước tính thu nhập quý 4 vượt xa ước tính, doanh số tăng hàng năm

JinkoSolar (JKS) Ước tính thu nhập quý 4 vượt xa ước tính, doanh số tăng hàng năm

  JinkoSolar (JKS) Ước tính thu nhập quý 4 vượt xa ước tính, doanh số tăng hàng năm
  JinkoSolar Holding Co. Ltd. JKS đã báo cáo thu nhập đã điều chỉnh trong quý 4 năm 2021 trên mỗi Cổ phiếu lưu ký của Mỹ (ADS) là 67 xu, đánh bại Ước tính đồng thuận của Zacks là 31 xu, tăng 116,1%. Thu nhập cũng tăng vọt 509% so với con số 11 cent / cổ phiếu của năm trước.

  JinkoSolar đã báo cáo thu nhập đã điều chỉnh trên mỗi ADS là 1,70 đô la cho cả năm 2021, giảm 48,2% so với mức 3,28 đô la được báo cáo vào năm 2020. Tuy nhiên, thu nhập đánh bại Ước tính của Đồng thuận Zacks là 1,44 đô la trên mỗi cổ phiếu, giảm 18,1%.

  Tổng doanh thu
  Trong quý đang được xem xét, tổng doanh thu 2,57 tỷ đô la của JinkoSolar đã vượt qua Ước tính của Đồng thuận Zacks là 2,14 tỷ đô la, tăng 20,1%. Doanh thu cao nhất tăng 73,9% so với cùng kỳ năm ngoái do sự gia tăng các lô hàng mô-đun năng lượng mặt trời.

  Vào năm 2021, JKS đã tạo ra doanh thu trị giá 6,41 tỷ đô la, tăng 16,2% so với con số của năm trước. Doanh thu đánh bại Ước tính của Đồng thuận Zacks là 5,92 tỷ đô la, tăng 8,3%.

  Công ty TNHH JinkoSolar Holding Giá, Đồng thuận và Bất ngờ về EPS

  JinkoSolar Holding Company Limited Price, Consensus and EPS Surprise
  Công ty TNHH JinkoSolar Holding Giá, Đồng thuận và Bất ngờ về EPS
  JinkoSolar Holding Company Limited giá-đồng thuận-eps-bất ngờ-biểu đồ | JinkoSolar Holding Company Limited Trích dẫn

  Điểm nổi bật hàng quý
  Trong quý 4 năm 2021, tổng lô hàng mô-đun năng lượng mặt trời, tế bào và tấm wafer của JinkoSolar là 9.693 megawatt (MW) (9.024 MW đối với mô-đun năng lượng mặt trời và 669 MW đối với tế bào và tấm wafer).

  Tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý đang được xem xét là 16,1% so với 16% trong quý năm trước. Việc tăng tỷ suất lợi nhuận chủ yếu là do giảm chi phí sản xuất tích hợp và tăng giá bán trung bình của các mô-đun năng lượng mặt trời.

  Tổng chi phí hoạt động của công ty tăng 50,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 338,7 triệu đô la. Mức tăng so với năm trước chủ yếu là do chi phí vận chuyển tăng.

  JinkoSolar phải chịu 22,7 triệu đô la chi phí lãi vay, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái do các khoản nợ phải trả lãi của công ty tăng lên.

  Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, công suất sản xuất tấm pin mặt trời đơn, pin mặt trời và mô-đun năng lượng mặt trời hàng năm của JKS lần lượt là 32,5 GW, 24 GW (940 MW cho pin loại N) và 45 GW.

  Điều kiện tài chính
  Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, JinkoSolar có tiền và các khoản tương đương tiền là 1,31 tỷ đô la, tăng từ 1,15 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

  Tổng các khoản nợ phải trả lãi tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 4,02 tỷ đô la so với 2,80 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

  Sự phát triển kinh doanh quý 4
  Phần trăm lô hàng mô-đun của JinkoSolar tại thị trường Trung Quốc đã tăng 34% trong quý IV so với quý III. Ngoài ra, trong quý được báo cáo, hiệu suất sản xuất hàng loạt Tế bào Topcon loại N khoảng 900 MW của JinkoSolar tại cơ sở sản xuất Haining đạt 24,5%.

  Hướng dẫn 2022
  Trong quý đầu tiên của năm 2022, JKS dự kiến ​​tổng số lô hàng trong khoảng 7,5-8 Gigawatt (GW). Đối với năm 2022, JinkoSolar dự đoán tổng số lô hàng (bao gồm mô-đun năng lượng mặt trời, tế bào và tấm xốp) trong khoảng 35 GW-40 GW.

  JinkoSolar dự kiến ​​công suất sản xuất tấm pin mặt trời đơn, pin mặt trời và mô-đun năng lượng mặt trời hàng năm sẽ đạt lần lượt là 50,0 GW, 40,0 GW (bao gồm các tế bào loại N 16,9 GW) và 60,0 GW vào cuối năm 2022.

  Xếp hạng Zacks
  JinkoSolar hiện đang có Xếp hạng Zacks # 3 (Giữ). Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các cổ phiếu Xếp hạng số 1 (Mua mạnh) của Zacks hôm nay tại đây.

  Các bản phát hành gần đây về năng lượng mặt trời
  Enphase Energy ENPH đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trong quý 4 năm 2021 là 73 xu trên mỗi cổ phiếu, vượt qua Ước tính đồng thuận của Zacks là 57 xu, tăng 28,1%. Lợi nhuận cuối cùng đã cải thiện 43,1% từ 51 cent / cổ phiếu được báo cáo trong quý năm trước.

  Doanh thu trong quý 4 của Enphase Energy là 412,7 triệu đô la, vượt qua Ước tính của Đồng thuận Zacks là 403 triệu đô la, tăng 2,4%. Doanh thu hàng đầu của ENPH đã tăng 55,8% so với 264,8 triệu đô la của quý năm trước, do nhu cầu mạnh mẽ đối với hệ thống bộ chuyển đổi vi mô của nó.

  SunPower SPWR đã báo cáo khoản lỗ trong quý 4 năm 2021 là 7 xu trên mỗi cổ phiếu, thấp hơn Ước tính thu nhập của Tổ chức Đồng thuận Zacks là 4 xu. Lợi nhuận cuối cùng đã giảm đáng kể so với thu nhập 14 xu trên mỗi cổ phiếu được báo cáo trong quý năm trước.

  Tổng doanh thu của SunPower trong quý đạt 384,2 triệu đô la, giảm 13,8% so với quý năm trước. Doanh thu hàng đầu của SPWR cũng đánh bại Ước tính đồng thuận của Zacks là 379,1 triệu đô la, tăng 1,3%.

  Sunrun RUN đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2021 là 10 xu trên mỗi cổ phiếu, phù hợp với Ước tính đồng thuận của Zacks. Lợi nhuận cuối cùng được cải thiện đáng kể từ mức lỗ 6 xu / cổ phiếu được báo cáo trong quý năm trước.

  Tổng doanh thu của Sunrun trong quý đạt 435,2 triệu đô la, tăng 35,8% so với quý năm trước. Doanh thu hàng đầu của RUN cũng vượt qua Ước tính đồng thuận của Zacks 11%.

  Zalo
  Hotline