JERA, Điện lực Kyushu, Điện lực Chugoku, Điện lực Shikoku và Điện lực Tohoku xem xét hợp tác nhằm mục đích sử dụng hydro và amoniac

JERA, Điện lực Kyushu, Điện lực Chugoku, Điện lực Shikoku và Điện lực Tohoku xem xét hợp tác nhằm mục đích sử dụng hydro và amoniac

  JERA, Điện lực Kyushu, Điện lực Chugoku, Điện lực Shikoku và Điện lực Tohoku xem xét hợp tác nhằm mục đích sử dụng hydro và amoniac


  JERA Co., Inc. (“JERA”), Kyushu Electric Power Co., Inc. (“Kyushu Electric”), Chugoku Electric Power Co., Inc. (“Chugoku Electric”), Shikoku Electric Power Co., Inc. (“Shikoku Electric”) và Tohoku Electric Power Co., Inc. (“Tohoku Electric”) đã ký kết một biên bản ghi nhớ (“MOU”) để xem xét sự hợp tác nhằm mục đích sử dụng hydro và amoniac làm nhiên liệu để phát điện .

  Vì hydro và amoniac không thải ra CO2 trong quá trình đốt cháy nên chúng là những chất thay thế thế hệ tiếp theo trong tương lai cho nhiên liệu hóa thạch. JERA, Kyushu Electric, Chugoku Electric, Shikoku Electric và Tohoku Electric từng nghiên cứu cách sử dụng hydro và amoniac trong các nhà máy nhiệt điện của họ.

  Đồng thời, việc đảm bảo khối lượng lớn hydro và amoniac để cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện đòi hỏi phải thiết lập và mở rộng chuỗi cung ứng mới thông qua sự hợp tác giữa các công ty có động cơ hiện thực hóa một xã hội khử cacbon.

  Biên bản ghi nhớ, được ký kết vào ngày 20 tháng 4 năm 2022 bởi JERA, Kyushu Electric và Chugoku Electric và gần đây là sự tham gia của Shikoku Electric và Tohoku Electric, quy định rằng năm công ty, mỗi công ty vận hành các nhà máy nhiệt điện quy mô lớn ở Nhật Bản, sẽ thảo luận về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực sau nhằm thiết lập và mở rộng chuỗi cung ứng hydro và amoniac làm nhiên liệu.

  Mua sắm chung nhằm giảm chi phí mua sắm hydro và amoniac cho các nhà máy điện trong nước
  Thiết lập các phương pháp vận chuyển và lưu trữ hydro và amoniac
  Làm việc để nhận được hỗ trợ chính sách và phát triển các quy tắc liên quan đến hydro và amoniac
  Trao đổi ý kiến ​​và thảo luận về các dự án hợp tác liên quan đến việc giới thiệu hydro và amoniac tại Nhật Bản


  Việc xem xét khả năng hợp tác của năm công ty—tất cả các công ty điện lực lớn của Nhật Bản với nhu cầu tiềm năng quy mô lớn đối với hydro và amoniac—sẽ góp phần thiết lập sớm chuỗi cung ứng ổn định và kinh tế cho nhiên liệu thế hệ tiếp theo nhằm hiện thực hóa một xã hội khử cacbon .

  Zalo
  Hotline