J-Credit từ khu rừng thuộc sở hữu của thị trấn ở Thị trấn Hisayama, Fukuoka, điểm mua hàng đầu tiên được quyết định/Kyushu Electric Power hỗ trợ sử dụng

J-Credit từ khu rừng thuộc sở hữu của thị trấn ở Thị trấn Hisayama, Fukuoka, điểm mua hàng đầu tiên được quyết định/Kyushu Electric Power hỗ trợ sử dụng

    ◆ 101 tấn được tạo ra trong năm tài chính 2021 Vào ngày 16 Công ty TNHH Điện lực Kyushu đã thông báo vào ngày 16 rằng họ đang hợp tác với Thị trấn Hisayama, Tỉnh Fukuoka trong một dự án trình diễn nhằm hỗ trợ việc tạo và sử dụng tín dụng J từ thị trấn- sở hữu rừng, thông báo rằng họ đã quyết định mua nó. Đây là lần đầu tiên người mua được quyết định cho dự án trình diễn này. 200 tấn tín chỉ J từ rừng thuộc sở hữu của thị trấn đã được chứng nhận cho năm tài chính 2021, trong đó 101 tấn sẽ được hợp tác xã mua. Giá mua không được tiết lộ.

    Zalo
    Hotline