Itochu hợp tác với công ty Úc trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng tái tạo không nối lưới

Itochu hợp tác với công ty Úc trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng tái tạo không nối lưới

  Tập đoàn ITOCHU thông báo vào ngày 12 tháng 12 rằng họ đã ký kết một thỏa thuận liên minh kinh doanh và vốn với UON (UON) của Úc, công ty điều hành một doanh nghiệp cung cấp điện không nối lưới, để thúc đẩy quá trình khử cacbon. Theo thỏa thuận, ITOCHU Corporation sẽ đảm nhận việc tăng vốn của Uon thông qua phân bổ của bên thứ ba. Số tiền đầu tư sẽ không được tiết lộ nhưng tỷ lệ đầu tư sẽ là 20%. Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch cử các giám đốc bán thời gian kết hợp với khoản đầu tư.

  (Nguồn: Tập đoàn ITOCHU)

  Nguồn điện không nối lưới sử dụng năng lượng mặt trời và pin lưu trữ của Uon
  (Nguồn: ITOCHU Corporation)

   Uon cung cấp hệ thống điện không nối lưới cho các khu vực nằm ngoài tầm với của cơ sở hạ tầng lưới điện thương mại, chẳng hạn như các khu khai thác mỏ. Cho đến nay, sản xuất điện diesel vẫn là trụ cột và việc cung cấp năng lượng tái tạo còn hạn chế. Với liên minh vốn và kinh doanh này, Uon sẽ phát triển toàn diện hệ thống năng lượng tái tạo không nối lưới, kết hợp sản xuất năng lượng mặt trời và pin lưu trữ. Kế hoạch này là hơn 65% doanh thu sẽ đến từ năng lượng tái tạo trong 5 năm.

   Tập đoàn ITOCHU đang thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khử cacbon như nguồn điện phân tán, pin lưu trữ cho hộ gia đình, công nghiệp và lưới điện cũng như sản xuất năng lượng tái tạo quy mô lớn bằng năng lượng mặt trời, sinh khối và gió. Thông qua liên minh vốn và kinh doanh với Uon, chúng tôi sẽ phát triển các hệ thống năng lượng tái tạo như lưới điện ngoài và lưới điện siêu nhỏ trong nông nghiệp, công trường xây dựng và khu vực hải đảo, chủ yếu nhắm vào thị trường nước ngoài.

  Zalo
  Hotline