Itochu cung cấp năng lượng tái tạo cho Amazon và Meta Đơn đặt hàng lớn tại Nhật Bản và Hoa Kỳ

Itochu cung cấp năng lượng tái tạo cho Amazon và Meta Đơn đặt hàng lớn tại Nhật Bản và Hoa Kỳ

    Itochu cung cấp năng lượng tái tạo cho Amazon và Meta Đơn đặt hàng lớn tại Nhật Bản và Hoa Kỳ

    Tập đoàn Itochu sẽ xây dựng mạng lưới cung cấp năng lượng tái tạo tại Nhật Bản và Hoa Kỳ cho một công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ. Ngoài việc xây dựng 700 nhà máy điện mặt trời dành riêng cho Amazon.com của Mỹ tại Nhật Bản, nó cũng sẽ phát triển các nhà máy điện gió cho US Meta ở Bắc Mỹ. Tận dụng các đơn đặt hàng quy mô lớn từ các công ty công nghệ lớn tiêu thụ lượng điện lớn trong trung tâm dữ liệu và các cơ sở khác, các công ty Nhật Bản đang bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo cả trong nước và quốc tế.

    Zalo
    Hotline