Hydrogen Solutions – PowerCell ký khoản vay 50 triệu SEK để tài trợ cho việc mở rộng liên tục

Hydrogen Solutions – PowerCell ký khoản vay 50 triệu SEK để tài trợ cho việc mở rộng liên tục

  Hydrogen Solutions – PowerCell ký khoản vay 50 triệu SEK để tài trợ cho quá trình mở rộng liên tục của mình.

  tài chính cho vay hydro

  Các giải pháp hydro-điện là điều cần thiết để thế giới đạt được các mục tiêu về khí hậu của Thỏa thuận chung Paris và PowerCell đang đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ về các giải pháp không phát thải của mình. Để tài trợ cho việc tiếp tục mở rộng, PowerCell đã ký một khoản vay với Nordea trị giá 50 triệu SEK. Khoản vay này được bảo đảm một phần bằng “Bảo lãnh phát triển bền vững của InvestEU” của Quỹ đầu tư châu Âu.

  Kể từ đầu năm 2024, PowerCell đã nỗ lực đảm bảo nguồn vốn lưu động do quá trình chuyển đổi từ giai đoạn bán dự án trước đó sang tăng trưởng theo hướng thị trường thông qua các hợp đồng OEM dài hạn. Quá trình chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh OEM công nghiệp hơn làm tăng gánh nặng về các điều khoản thanh toán và tích lũy vốn, mà PowerCell hiện đang đảm bảo. Nhu cầu về các giải pháp điện hydro từ các khách hàng OEM lớn tiếp tục tăng và PowerCell thấy ngày càng nhiều ứng dụng thương mại cho các giải pháp của mình.

  Richard Berkling,  CEO của PowerCell, cho biết:

  Các giải pháp của chúng tôi đã được thương mại hóa trong nhiều năm nay và với nguồn tài trợ này, chúng tôi có thể đạt được những cam kết lớn hơn với khách hàng và mở rộng việc cung cấp hàng loạt sản phẩm trong tương lai.

  “Cùng với khách hàng, chúng tôi góp phần giảm lượng khí thải và tạo ra một thế giới bền vững hơn.”

  Hydrogen Solutions – PowerCell ký khoản vay 50 triệu SEK để tài trợ cho quá trình mở rộng liên tục của mình.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline