Hydro xanh – Ngân hàng Thế giới hỗ trợ 1,5 tỷ đô la cho năng lượng tái tạo của Ấn Độ

Hydro xanh – Ngân hàng Thế giới hỗ trợ 1,5 tỷ đô la cho năng lượng tái tạo của Ấn Độ

  Hydro xanh – Ngân hàng Thế giới đầu tư 1,5 tỷ đô la cho năng lượng tái tạo của Ấn Độ.

  Ngân hàng thế giới hydro xanh

  Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản vay 1,5 tỷ đô la để giúp Ấn Độ đẩy nhanh quá trình phát triển năng lượng carbon thấp, tập trung vào hydro xanh, máy điện phân và năng lượng tái tạo. Đây là vòng tài trợ thứ hai của Ngân hàng Thế giới cho các sáng kiến ​​năng lượng xanh của Ấn Độ. Khoản vay ban đầu trị giá 1,5 tỷ đô la, được phê duyệt vào tháng 6 năm 2023, nhằm mục đích phát triển năng lượng carbon thấp bằng cách hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo và tạo ra khuôn khổ pháp lý cho thị trường tín dụng carbon quốc gia.

  Nguồn tài trợ mới sẽ mở rộng sản xuất và tiêu thụ hydro xanh và đẩy nhanh quá trình phát triển tài chính khí hậu. Chiến dịch Chính sách Phát triển Chương trình Năng lượng Các-bon Thấp Thứ hai của Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ cải cách để thúc đẩy sản xuất hydro xanh và máy điện phân, yếu tố quan trọng để tạo ra hydro xanh. Chiến dịch này cũng nhằm mục đích tăng cường thâm nhập năng lượng tái tạo bằng cách khuyến khích lưu trữ năng lượng bằng pin và sửa đổi Bộ luật Lưới điện Ấn Độ để tích hợp năng lượng tái tạo tốt hơn.

  Các mục tiêu chuyển đổi năng lượng đầy tham vọng của Ấn Độ bao gồm đạt được 500 GW công suất năng lượng tái tạo đã lắp đặt vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2070. Chính phủ cũng đã triển khai Sứ mệnh Hydro Xanh Quốc gia trị giá 17.000 crore để thúc đẩy sản xuất máy điện phân và hydro xanh. Hoạt động của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các mục tiêu này bằng cách miễn phí truyền tải cho năng lượng tái tạo trong các dự án hydro xanh, triển khai 50 GW đấu thầu năng lượng tái tạo hàng năm và tạo ra thị trường tín dụng carbon quốc gia.

  Các cải cách này dự kiến ​​sẽ sản xuất ít nhất 450.000 tấn hydro xanh và 1.500 MW máy điện phân mỗi năm từ năm tài chính 25-26 trở đi. Chúng cũng sẽ giúp tăng công suất năng lượng tái tạo và giảm phát thải 50 triệu tấn mỗi năm. Hoạt động này hỗ trợ phát triển thị trường tín dụng carbon quốc gia và phù hợp với an ninh năng lượng của Chính phủ Ấn Độ và quan hệ đối tác Hydrogen for Development (H4D) của Ngân hàng. Khoản tài trợ bao gồm khoản vay 1,46 tỷ đô la từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD) và khoản tín dụng 31,5 triệu đô la từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA).

  Hydro xanh – Ngân hàng Thế giới đầu tư 1,5 tỷ đô la cho năng lượng tái tạo của Ấn Độ.

  Invite partners to see the activities of Pacific Group Co., Ltd.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline