Hướng dẫn đề xuất mới của CFTC Giao dịch tín dụng carbon tự nguyện

Hướng dẫn đề xuất mới của CFTC Giao dịch tín dụng carbon tự nguyện

  Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đưa ra hướng dẫn đề xuất liên quan đến giao dịch hợp đồng phái sinh tín dụng carbon tự nguyện (VCC). Nó đặt ra các yếu tố cho thị trường hợp đồng được chỉ định (DCM) để giải quyết các điều khoản cụ thể của Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC. 

  Giày sneaker và

  Đề xuất của CFTC tìm kiếm ý kiến ​​đóng góp về các vấn đề khác nhau liên quan đến VCC thông qua 17 câu hỏi cụ thể như một phần trong trọng tâm của Chính quyền Biden về các vấn đề khí hậu. Bình luận cho đề xuất này được mở cho đến ngày 16 tháng 2 năm 2024.

  Hướng dẫn đề xuất của CFTC là gì?

  Nhấn mạnh tầm quan trọng của đề xuất này, Chủ tịch CFTC Rostin Behnam lưu ý:

  “Hành động hôm nay của CFTC là đỉnh cao của cuộc kiểm tra kéo dài hai năm về thị trường carbon và nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu khác về tác động của khí hậu đối với thị trường tài chính.” 

  Ông nói thêm rằng mục tiêu của cơ quan là giúp nâng cao tính liêm chính dẫn đến tính minh bạch, tính thanh khoản và khám phá giá cả. Đây đều là những điểm nổi bật của CFTC trong việc điều tiết thị trường và thiết lập các tiêu chuẩn. 

  Hướng dẫn Đề xuất Thị trường Carbon Tự nguyện nêu ra ba điều để DCM cân nhắc: 

  1. Chỉ liệt kê các hợp đồng phái sinh có khả năng chống lại sự thao túng, 
  2. Giám sát các điều khoản hợp đồng liên quan đến thị trường hàng hóa cơ bản và 
  3. Tuân thủ các yêu cầu gửi sản phẩm theo Phần 40 của Quy định CFTC và CEA mục 5c(c). 

  Hướng dẫn này phù hợp với các sáng kiến ​​đang diễn ra nhằm nâng cao chất lượng VCC và tính toàn vẹn của VCM. Chúng đặc biệt bao gồm việc ra mắt các Nguyên tắc Carbon cốt lõi (ĐCSTQ) gần đây của Hội đồng Liêm chính cho Thị trường Carbon tự nguyện (ICVCM).

  Hơn nữa, CFTC đề xuất các yếu tố DCM trong đặc điểm hàng hóa VCC thiết yếu khi thiết kế hợp đồng phái sinh VCC. Điều này cũng liên quan đến việc tập trung vào ba cân nhắc quan trọng: tiêu chuẩn chất lượng, điểm giao hàng và cơ sở vật chất, và các điều khoản kiểm tra. 

  Những hướng dẫn này phù hợp với thị trường riêng biệt và khung pháp lý của CFTC cũng như các thị trường liên quan đến hàng hóa mà nó giám sát. VCM là một trong số đó.

  VCC là công cụ có thể giao dịch cho phép quyền mua và bán tự nguyện yêu cầu loại bỏ hoặc giảm phát thải khí nhà kính (GHG). Tuy nhiên, VCM gặp phải thách thức trong việc đánh giá chất lượng VCC và định giá carbon liên quan. Hướng dẫn của CFTC nhằm giải quyết những lo ngại này. 

  Tiêu chí của CFTC dành cho VCC là gì?

  Bộ tiêu chí chất lượng ban đầu của CFTC dành cho VCC bao gồm tính minh bạch, tính bổ sung, tính lâu dài và rủi ro đảo ngược cũng như định lượng mạnh mẽ. Những điều này phù hợp với Nguyên tắc Carbon cốt lõi (ĐCSTQ) 7, 1, 2 và 3 tương ứng.

  Hướng dẫn cũng thảo luận về quản trị, hệ thống theo dõi VCC và tránh tính hai lần, những điều rất quan trọng đối với các chương trình tín dụng carbon chịu trách nhiệm cấp và giám sát tín dụng. 

  Tuy nhiên, hướng dẫn của CFTC không đề cập đến những cân nhắc về xã hội và môi trường rộng hơn được thể hiện rõ trong các nỗ lực chất lượng tự nguyện. Đây là lý do tại sao cơ quan này yêu cầu phản hồi về việc liệu DCM có nên xem xét những lo ngại đó trong thiết kế phái sinh VCC hay không, ngay cả khi nó không nằm trong đề xuất.

  CFTC thiếu thẩm quyền trực tiếp theo luật định để áp đặt các tiêu chuẩn trên thị trường VCC. Thay vào đó, nó dựa vào thẩm quyền chống gian lận và chống thao túng rộng rãi cùng với việc giám sát các sàn giao dịch do CFTC quản lý, được hướng dẫn bởi các nguyên tắc cốt lõi. 

  Cơ quan này đã và đang thực hiện các hành động để giúp thị trường carbon thiết lập các tiêu chuẩn. Holland & Knight theo dõi những nỗ lực của CFTC theo dòng thời gian:

  Hành động của CFTC trên thị trường carbon

  Nguồn: Hà Lan & Hiệp sĩ

  Vào tháng 10 năm ngoái, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã thúc đẩy CFTC giải quyết tính toàn vẹn của thị trường tín dụng carbon và điều chỉnh chúng.

  Hướng dẫn được đề xuất giải thích các nguyên tắc liên quan đến các công cụ phái sinh VCC, hướng dẫn các sàn giao dịch thể hiện sự tuân thủ liên quan đến tính nhạy cảm bị thao túng của các công cụ phái sinh.

  • Về cơ bản, hướng dẫn này gián tiếp đặt ra các tiêu chuẩn cho thị trường tín chỉ carbon tự nguyện thông qua các sàn giao dịch mà nó giám sát.

  Phần lớn những gì được nêu trong đó có lẽ đã là một phần trong quy trình thẩm định của các sàn giao dịch nhằm niêm yết các sản phẩm phái sinh VCC. Tuy nhiên, Hướng dẫn nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch niêm yết hợp đồng VCC phải kiểm tra nghiêm ngặt các VCC có thể cung cấp, bao gồm cả việc đánh giá kỹ lưỡng các nhà cung cấp chứng nhận và xác minh có liên quan. 

  Việc không làm như vậy có thể dẫn đến sự giám sát của cơ quan quản lý nếu có vấn đề phát sinh với các công cụ phái sinh mà họ liệt kê. Áp lực này đối với các sàn giao dịch có thể sẽ thúc đẩy các nhà cung cấp chứng nhận và xác minh phê duyệt hoặc xác minh các VCC chất lượng cao hơn.

  Nhìn về phía trước, mặc dù một số tiêu chuẩn carbon tự nguyện nhất định có thể không được đưa vào hướng dẫn cuối cùng một cách rõ ràng, nhưng các DCM nên chú ý đến việc phát triển sự đồng thuận về VCM. 

  Hướng dẫn của CFTC kêu gọi cảnh giác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, công nhận các dẫn xuất tín dụng carbon tự nguyện là các sản phẩm mới và đang phát triển, đòi hỏi các yếu tố cần xem xét trong thiết kế và niêm yết sản phẩm nhằm thúc đẩy tính minh bạch và tính thanh khoản trên thị trường carbon.

  Zalo
  Hotline