HSBC ra mắt Quỹ Kinh tế Thông tư Toàn cầu

HSBC ra mắt Quỹ Kinh tế Thông tư Toàn cầu

  HSBC ra mắt Quỹ Kinh tế Thông tư Toàn cầu

  HSBC Asset Management hôm nay đã công bố sự ra mắt của quỹ Kinh tế Công bằng Toàn cầu HSBC GIF, đầu tư vào các công ty đang cho phép chuyển đổi sang một nền kinh tế toàn cầu tròn.HSBC singapore

  Với mục tiêu thực hiện tất cả 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs), quỹ mới sẽ được phân loại là Điều 9 theo Quy định Công khai Tài chính Bền vững của Liên minh Châu Âu (SFDR).


  Quỹ sẽ được quản lý bởi Benedicte Mougeot, Giám đốc Danh mục đầu tư & Giám đốc Công bằng Khí hậu tại HSBC AM và Đồng Giám đốc Danh mục đầu tư Francois Travaille.

  Benedicte nói:

  “Chúng tôi ra mắt quỹ này để hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi sang các cách xử lý tài nguyên và chất thải bền vững hơn đồng thời cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với cơ hội đầu tư duy nhất”.

  Các công ty được quỹ mới nhắm mục tiêu đầu tư sẽ tham gia vào việc thiết kế loại bỏ chất thải và ô nhiễm, giữ cho các sản phẩm và vật liệu được sử dụng và tái tạo các hệ thống tự nhiên. Quỹ sẽ sử dụng phương pháp lựa chọn cổ phiếu từ dưới lên, có sức thuyết phục cao, nắm giữ khoảng 60 công ty, không có sự phân bổ cố định trên các khu vực địa lý, phân ngành hoặc các giai đoạn của công ty.

  Erin Leonard, Giám đốc Bền vững, Quản lý Tài sản HSBC cho biết:

  “Chúng ta sử dụng tương đương 1,8 hành tinh cho các nguồn tài nguyên mỗi năm và các nguồn tài nguyên quan trọng đang ngày càng trở nên khan hiếm. Chúng ta cần các doanh nghiệp thông minh hơn trong mô hình sản xuất và tiêu dùng. Quỹ này sẽ hỗ trợ các công ty đang dẫn đầu trong lĩnh vực đổi mới vô cùng quan trọng này ”.

  Zalo
  Hotline