Hội nghị Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường G7 / Hỗ trợ của cộng đồng đối với nhiệt điện than, đã nhất trí kết thúc trong vòng 22 năm

Hội nghị Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường G7 / Hỗ trợ của cộng đồng đối với nhiệt điện than, đã nhất trí kết thúc trong vòng 22 năm

  Hội nghị Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường G7 / Hỗ trợ của cộng đồng đối với nhiệt điện than, đã nhất trí kết thúc trong vòng 22 năm

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Hình ảnh nhóm tại cuộc họp (từ website Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp)

  Than đá mà chính phủ các nước tham gia chưa thực hiện các biện pháp giảm phát thải carbon dioxide (CO2) tại Hội nghị Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường G7 tổ chức tại Berlin, Đức vào ngày 26 và 27 tháng 5 nhà máy nhiệt điện vào cuối năm. Nó cũng làm rõ ý định của G7 để làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu nỗ lực là giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5 độ C so với trước Cách mạng Công nghiệp, vốn được đặt ra trong Thỏa thuận Paris (khuôn khổ quốc tế).


  Từ Nhật Bản, Toshitaka Ooka, Thứ trưởng Bộ Môi trường và Kenichi Hosoda, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã tham dự. Đức, tổng thống, đã làm sâu sắc thêm cuộc thảo luận và thông qua một tuyên bố chung.


  Trong tuyên bố chung, điều cần thiết là phải dừng đầu tư công mới vào lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, vốn chưa thực hiện các biện pháp giảm phát thải, vào cuối năm để đạt được mục tiêu thứ 1,5. Đáp lại, các bộ trưởng liên quan bày tỏ quan điểm của mình trong cuộc họp báo hậu Nội các vào ngày 31/5. Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hagita hoan nghênh, "Các cáo buộc của Nhật Bản đã được thừa nhận đầy đủ. Chúng tôi đã tạo ra một môi trường mà Nhật Bản có thể tiến hành lịch trình trung hòa carbon (CN) của mình." Bộ trưởng Môi trường Tsuyoshi Yamaguchi cho biết: "Chúng tôi thực hiện nghiêm túc vì đã thống nhất phương hướng lớn. Trên cơ sở tuyên bố chung, chúng tôi sẽ kiên quyết thực hiện các nội dung hợp tác với các bộ, ngành liên quan".

  Zalo
  Hotline