Hiệp hội Thoát nước và Hiệp hội Điện mặt trời ký thỏa thuận hợp tác/Sử dụng hiệu quả địa điểm nhà máy xử lý nước thải để mở rộng sử dụng

Hiệp hội Thoát nước và Hiệp hội Điện mặt trời ký thỏa thuận hợp tác/Sử dụng hiệu quả địa điểm nhà máy xử lý nước thải để mở rộng sử dụng

  Vào ngày 13, Hiệp hội Công trình thoát nước Nhật Bản (Chủ tịch Hiroshi Okahisa) và Hiệp hội Sản xuất Năng lượng Mặt trời (Đại diện Giám đốc Goro Yamaguchi) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm mở rộng việc sử dụng năng lượng mặt trời. Chúng tôi đang thúc đẩy việc lắp đặt các thiết bị phát điện bằng năng lượng mặt trời bằng cách sử dụng hiệu quả mặt bằng của các nhà máy xử lý nước thải do chính quyền địa phương quản lý. Chúng tôi sẽ cung cấp và hỗ trợ một nơi trao đổi và kết nối thông tin giữa các nhà quản lý cơ sở thoát nước và các công ty sản xuất điện mặt trời. Mục tiêu của chính phủ là lắp đặt thiết bị phát điện mặt trời tại hơn 50% tòa nhà (bao gồm cả địa điểm) nơi có thể lắp đặt thiết bị phát điện mặt trời vào năm tài chính 2030 và lắp đặt 160.000 kW tại các cơ sở xử lý nước thải đô thị (thực tế là 35.350 kW vào năm tài chính 2021) 

  Ông Yamaguchi (trái) và ông Okahisa ký kết thỏa thuận

  Chủ tịch Okahisa và Giám đốc đại diện Yamaguchi đã ký thỏa thuận tại Tokyo cùng ngày và giải thích nội dung chính. Ông Okahisa cho biết: ``Một trong những dự án mà chính quyền địa phương thải ra nhiều carbon dioxide (CO2) nhất là thoát nước. Chúng tôi muốn hợp tác với Hiệp hội Năng lượng Mặt trời để thúc đẩy tính trung hòa carbon (CN).'' Ông Yamaguchi chỉ ra rằng việc mở rộng phạm vi sản xuất điện mặt trời thông qua hợp tác sẽ không chỉ hữu ích cho các biện pháp môi trường mà còn cho các biện pháp phòng chống thiên tai. Ông đưa ra ví dụ về khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Bán đảo Noto, nơi dịch vụ cấp nước và nước thải bị cắt, và nói, ``Một hệ thống năng lượng phi tập trung theo khu vực là rất quan trọng.''

  Nội dung của thỏa thuận nhằm mục đích mở rộng phạm vi sản xuất điện mặt trời, trao đổi thông tin về năng lượng cơ bản, môi trường, thoát nước, v.v., tổ chức các buổi đào tạo và hội thảo, trao đổi thông tin để tạo và mở rộng các hệ thống khác nhau và thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền địa phương và các công ty tư nhân. Thúc đẩy trao đổi và tương tác thông tin, v.v.

  Theo Okahisa, tính đến năm tài chính 2021, chỉ có khoảng 100 trong số khoảng 2.100 nhà máy xử lý nước thải trên toàn quốc được lắp đặt thiết bị phát điện năng lượng mặt trời. Mặc dù không phải tất cả đều có đất dư nhưng chúng tôi tin rằng tiềm năng giới thiệu là rất lớn.

  Invite partners to see the activities of Pacific Group Co., Ltd.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline