Hiệp hội doanh nghiệp xây dựng cốt thép Kanto/Quyết tâm điều chỉnh giá xây dựng, yêu cầu tăng giá để ngành bền vững

Hiệp hội doanh nghiệp xây dựng cốt thép Kanto/Quyết tâm điều chỉnh giá xây dựng, yêu cầu tăng giá để ngành bền vững

  Hiệp hội các công trình cốt thép Kanto (Liên đoàn cốt thép Kanto, do Naosuke Niizuma làm chủ tịch), bao gồm tám tổ chức gia công thanh cốt thép ở khu vực Kanto, đang làm việc với các công ty thầu chính để ứng phó với tình trạng giá cả tăng vọt và cải thiện cách đối xử với những công nhân lành nghề. Chúng tôi đã quyết định cùng nhau yêu cầu tăng giá xây dựng. Để xây dựng doanh nghiệp xây dựng thép cây bền vững, các công ty thành viên của mỗi tổ chức sẽ cùng nhau yêu cầu tăng giá bằng cách đính kèm văn bản yêu cầu khi nộp báo giá cho nhà thầu chính. Yêu cầu cũng sẽ được gửi đến Liên đoàn các nhà thầu xây dựng Nhật Bản, Hiệp hội nhà thầu xây dựng quốc gia và Hiệp hội bất động sản.

  Đại diện 8 tổ chức vùng Kanto ký đơn yêu cầu tăng giá

  Tại cuộc họp của Hiệp hội Thép cây Kanto tổ chức tại Tokyo vào ngày 6, Chủ tịch Hiệp hội Thép cây Kanto Niizuma, Hiệp hội Hợp tác xã Công nghiệp cốt thép Tokyo (Chủ tịch Naosuke Niizuma), Hiệp hội Hợp tác xã Công nghiệp cốt thép Tokyo (Chủ tịch Yoshiki Tobita), Hiệp hội hợp tác xã công nghiệp cốt thép tỉnh Kanagawa (Chủ tịch Keiichi) Kudo), Hiệp hội Hợp tác xã Công nghiệp Thép cây Tỉnh Ibaraki (Chủ tịch Hiroyuki Ebisawa), Hiệp hội Công nghiệp Thép cây Tỉnh Tochigi (Chủ tịch Tsuyoshi Kaneda), Hiệp hội Công nghiệp Thép cây Tỉnh Gunma (Chủ tịch Hitoshi Iso) ), Hiệp hội Hợp tác xã Công nghiệp Thép cây Tỉnh Saitama (Chủ tịch Yoichi Tanaka), và Hiệp hội Hợp tác xã Công nghiệp Thép cây Tỉnh Chiba (Chủ tịch Takeshi Hiwaki) đã ký yêu cầu.

  Trong nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc của những người làm việc trong ngành kinh doanh cốt thép, yêu cầu nêu rõ: “Chi phí gia công và lắp ráp sẽ được xác định dựa trên đơn giá nhân tạo, được tính bằng cách cộng thêm chi phí vào lao động thiết kế công trình công cộng”. đơn giá làm cơ sở tính giá nhân công.” Công ty cũng chỉ rõ rằng ước tính này phải tính đến giá năng lượng, nhiên liệu, nguyên liệu thô, v.v. tăng cao cũng như việc tăng lương nhằm mục đích giúp hoạt động kinh doanh cốt thép xây dựng bền vững.

  Việc yêu cầu tăng giá được đưa ra do giá năng lượng, nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu… tăng vọt dẫn đến chi phí điện, chi phí vận chuyển và các vật liệu phụ như bìa sách tăng 20-40%. dây và miếng đệm tại các nhà máy chế biến cốt thép. Ngoài ra, giá xây dựng đã tăng theo yêu cầu tăng lương của chính phủ và do giới hạn làm thêm giờ kèm theo mức phạt sẽ được áp dụng vào tháng 4 năm 2024, nên chúng tôi xác định cần phải xem xét lại giá xây dựng.

  Mặc dù mức tăng giá cụ thể không được nêu rõ trong yêu cầu, nhưng để trả lương cho công nhân lành nghề theo mức lương hàng năm theo bậc của Hệ thống nâng cao nghề nghiệp xây dựng (CCUS) do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch công bố. Tháng 6, cần phải tăng giá hiện tại, có người nói ``chúng ta cần tăng giá ít nhất 30%.'' Từ nay trở đi, các công ty thành viên của mỗi tổ chức sẽ lập dự toán trên cơ sở thiết kế công trình công cộng, đơn giá nhân công cộng các chi phí và yêu cầu nhà thầu chính tăng giá.

  Trong tương lai, Hiệp hội cốt thép Kanto có kế hoạch kiểm tra xem yêu cầu tăng giá đã lan rộng như thế nào thông qua các báo cáo được gửi hàng quý tới trang web cổng thông tin của Hiệp hội cốt thép quốc gia (báo cáo khảo sát trạng thái đơn giá). Thông tin sẽ được trao đổi khi cần thiết, với mục đích nâng cao tiêu chuẩn tổng thể.

  Zalo
  Hotline