Hiệp hội An toàn Kansai tổ chức thuyết trình kỹ năng lần đầu tiên sau 3 năm / cuộc thi về kỹ năng kỹ thuật và đề xuất

Hiệp hội An toàn Kansai tổ chức thuyết trình kỹ năng lần đầu tiên sau 3 năm / cuộc thi về kỹ năng kỹ thuật và đề xuất

    Hiệp hội An toàn Điện Kansai (Chủ tịch Susumu Yamaji) đã tổ chức buổi thuyết trình kỹ năng 2023 tại Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực (Thành phố Osaka) vào ngày 13. Sự kiện này nhằm mục đích nâng cao hơn nữa kỹ năng kỹ thuật, đề xuất và giao tiếp của các chuyên gia an toàn điện và đại diện từ các chi nhánh Osaka Minami, Shiga và Himeji đã tham gia vào ngày này. Những người tham gia cạnh tranh về công nghệ và khả năng đề xuất của họ trong bốn hạng mục: bán hàng, an ninh, xây dựng và điều tra.

    Phần trình bày kỹ năng trong đó mọi người cạnh tranh về kỹ năng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đề xuất, v.v.
     

    Zalo
    Hotline