Hành vi khử cacbon được ứng dụng/GDBL hỗ trợ bắt đầu cung cấp

Hành vi khử cacbon được ứng dụng/GDBL hỗ trợ bắt đầu cung cấp

    GDBL (Chiyoda-ku, Tokyo, Chủ tịch Takao Hirai), được đầu tư bởi TEPCO Power Grid (PG), Chubu Electric Power, Truyền tải và phân phối điện Kansai và NTT Data, đã công bố vào ngày 5 rằng nỗ lực sản xuất điện Công ty thông báo rằng họ đã bắt đầu cung cấp `` ZeroCa '', một ứng dụng điện thoại thông Đánh giá mức độ đóng góp bằng điểm và khuyến khích xem xét hành vi. Ở những khu vực đã bắt đầu cung cấp dữ liệu điện trả phí, những thay đổi về mức tiêu thụ điện cũng sẽ được xem xét trong quá trình đánh giá. Không mất phí sử dụng và có thể đăng ký từ trang chủ GDBL.

    Zeroka bao gồm ba chức năng. Đầu tiên là “chức năng điểm xanh”. Nó chỉ ra 46 cách để thử, chẳng hạn như không nhét quá nhiều đồ vào tủ lạnh và loại bỏ thức ăn thừa, đồng thời điểm số được đưa ra tùy theo mức độ thực hiện.

    Zalo
    Hotline