H-TEC Systems cung cấp máy điện phân PEM 1MW cho trường đại học Đức

H-TEC Systems cung cấp máy điện phân PEM 1MW cho trường đại học Đức

  H-TEC Systems tiết lộ Đại học Stuttgart đã mua máy điện phân PEM ME450 1MW như một phần của dự án WAVE-H2.

  h-tec-systems-delivers-1mw-pem-điện phân-đến-đại học đức

  ©H-TEC Systems - Máy điện phân ME450

  Trường đại học Đức sẽ sử dụng máy điện phân tại trung tâm thử nghiệm hiện đang được xây dựng trên địa điểm của khuôn viên Freudenstadt, nơi sẽ mang lại cơ hội nghiên cứu đổi mới về 'sản xuất hydro' trong tương lai.

  Mục tiêu của trung tâm thử nghiệm hydro WAVE-H2 là thúc đẩy hơn nữa quá trình khử cacbon trong công nghiệp, đồng thời đạt được những cải tiến và hiểu biết sâu sắc bằng cách sử dụng ví dụ về hệ thống tổng thể của nền tảng nghiên cứu công nghiệp hydro thông qua sự trợ giúp của các phát triển mới.

  Zalo
  Hotline