Giảm đáng kể lượng điện mới? / Không nhận được báo cáo phát/tiếp nhận điện hàng tháng, dấu hỏi về chức năng thống kê

Giảm đáng kể lượng điện mới? / Không nhận được báo cáo phát/tiếp nhận điện hàng tháng, dấu hỏi về chức năng thống kê

    Theo kết quả nhu cầu điện tháng 4 do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Cục Tài nguyên và Năng lượng tổng hợp, số lượng nguồn điện mới (bao gồm cả nguồn điện từ các công ty truyền tải và phân phối điện cụ thể) đã giảm đáng kể. Số công ty điện lực thành lập mới trong tháng 3 là 666 (tính đến ngày 25/9), nhưng sang tháng 4 là 610 (tương tự), giảm 56 so với tháng trước. Đại diện Cơ quan Năng lượng chỉ ra: ``Địa chỉ email dùng để gửi báo cáo phát và tiếp nhận điện hàng tháng đã được thay đổi từ tháng 4, do đó, báo cáo phát và tiếp nhận điện hàng tháng không được nhận từ công ty điện lực mới và không thể nhận được. được ghi nhận vào kết quả nhu cầu điện.” Công ty giải thích rằng con số này không nhất thiết phải tương ứng với số lượng các công ty điện lực mới rút khỏi kinh doanh.

    Zalo
    Hotline