Giải pháp tái chế cánh tuabin gió mới của Vestas & Co: Nó hoạt động như thế nào và nó có thể làm cho ngành hàng không sử dụng nhiều khí thải trở nên xanh hơn không?

Giải pháp tái chế cánh tuabin gió mới của Vestas & Co: Nó hoạt động như thế nào và nó có thể làm cho ngành hàng không sử dụng nhiều khí thải trở nên xanh hơn không?

    Giải pháp tái chế cánh tuabin gió mới của Vestas & Co: Nó hoạt động như thế nào và nó có thể làm cho ngành hàng không sử dụng nhiều khí thải trở nên xanh hơn không?

    Vào ngày 8 tháng 2, Vestas và các đối tác CETEC của họ đã gây chú ý khi họ hoàn thành một dự án mang lại quy trình tháo gỡ hóa học mới cho các cánh tuabin gió chỉ còn một bước nữa là thương mại hóa. Đã đến lúc chúng ta xem xét kỹ hơn chính xác những gì mới trong quy trình hai bước, nơi nào khác có thể áp dụng quy trình này và liệu giải pháp đơn lẻ này có thể thay đổi bối cảnh tái chế của ngành công nghiệp gió hay không.

    Zalo
    Hotline