Giá trị của các thảm rong biển tỏa sáng thông qua quá trình khử cacbon/Tín dụng được giao dịch ở mức giá cao và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch rất nghiêm túc trong việc phổ biến chúng

Giá trị của các thảm rong biển tỏa sáng thông qua quá trình khử cacbon/Tín dụng được giao dịch ở mức giá cao và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch rất nghiêm túc trong việc phổ biến chúng

    Ngày càng có nhiều mối quan tâm về giá trị của “carbon xanh”, một trong những nguồn hấp thụ carbon dioxide (CO2) và được tạo ra bởi các hệ sinh thái biển như rong biển và tảo. Các hoạt động bảo tồn và phục hồi các đàn rong biển được gọi là ``moba'' ở các vùng ven biển của Nhật Bản đang được mở rộng và số lượng chứng nhận theo ``Hệ thống tín dụng J Blue'' đang tăng lên hàng năm. Giá giao dịch tín dụng cũng ở mức cao, cao hơn ``Forest' của J-Credit hơn 10 lần. Chủ tín dụng bao gồm các công ty năng lượng lớn.

    Số lượng và số lượng chứng nhận cho “J Blue Credit”
     

    Zalo
    Hotline