Giá LNG tăng đẩy giá khí đốt tăng

Giá LNG tăng đẩy giá khí đốt tăng

  Giá LNG tăng đẩy giá khí đốt tăng


  Vào ngày 29, bốn công ty gas lớn đã công bố mức giá của họ cho tháng 11 dựa trên hệ thống điều chỉnh giá khí, phản ánh giá nguyên liệu thô trong giá khí. Ba công ty, ngoại trừ Osaka Gas, sẽ tăng giá. Hóa đơn hộ gia đình trung bình hàng tháng của Tokyo Gas tăng 286 yên từ tháng 10 lên 6,461 yên, tăng tháng thứ hai liên tiếp. Toho Gas và Saibu Gas Holdings sẽ tăng giá trong tháng thứ 15 liên tiếp.

  Hệ thống điều chỉnh chi phí nguyên liệu là một cơ chế tự động phản ánh giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trước từ ba đến năm tháng trong giá khí. Giá gas tháng 11 được tính từ giá nguyên liệu nhập khẩu bình quân từ tháng 6 đến tháng 8. Toho Gas sẽ tăng giá thêm 321 yên lên 7.914 yên, và Saibu Gas sẽ tăng 232 yên lên 7.229 yên.

  Trong thực đơn hợp đồng của một số công ty gas, nếu giá nguyên liệu vượt quá “giá tối đa”, cao hơn 60% so với tiêu chuẩn của mỗi công ty, thì công ty gas đó sẽ chịu phần vượt mức của tháng đó. Giá xăng sẽ không tăng nữa.

  Tính đến tháng 9, Osaka Gas đã đạt đến giới hạn trên của chi phí nguyên liệu thô, do đó tỷ giá không đổi so với mức 6,726 yên vào tháng 10. Tuy nhiên, kể từ tháng 12, giới hạn trên của chuyển giá sẽ được nâng lên để tránh gánh nặng cho các công ty. East Gas cũng đã nâng giới hạn trên cho tháng 10 sau khi đạt đến giới hạn trên vào tháng 7, nhưng nó sẽ đạt đến giới hạn trên một lần nữa vào tháng 11.

  Có một hệ thống tự động phản ánh chi phí nhiên liệu trong hóa đơn tiền điện, nhưng cả 10 công ty đều đã đạt đến giới hạn chuyển tiếp trên nên hóa đơn sẽ không đổi.

  Zalo
  Hotline