GE ra mắt tua-bin gió ngoài khơi loại 18.000 kilowatt/nhằm chào bán công khai trong nước

GE ra mắt tua-bin gió ngoài khơi loại 18.000 kilowatt/nhằm chào bán công khai trong nước

    GE ra mắt tua-bin gió ngoài khơi loại 18.000 kilowatt/nhằm chào bán công khai trong nước

    Tua bin gió ngoài khơi lớn nhất thế giới mà GE sẽ giới thiệu đến thị trường Nhật Bản 


    Rõ ràng là GE Renewable Energy sẽ phát triển một trong những tuabin gió ngoài khơi lớn nhất thế giới và sử dụng nó trong một dự án điện gió ngoài khơi hiện đang được chào mời tại Nhật Bản. Công suất tối đa trên mỗi đơn vị là 18.000 kilowatt, cao hơn khoảng 30% so với các mẫu thông thường. Có thể giảm chi phí xây dựng các trang trại gió ngoài khơi, góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh của các công ty phát điện. Trong khi mỗi nhà sản xuất đang cạnh tranh để tăng quy mô của tua-bin gió ngoài khơi, GE sẵn sàng dẫn đầu cuộc cạnh tranh phát triển.

    Zalo
    Hotline